placeholder image to represent content

Summative Test sa PagPag Q1

Quiz by EDWARD LOUIE SERRANO

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ang mga babasahin na naglalaman ng mga kaalaman, impormasyon, kaisipan, ideya, saloobin, at damdamin ng iba'tibang tao.
  Dyaryo
  Teksto
  Nobela
  Pananaliksik
  30s
 • Q2
  Teorya ng pagbasa na tinatawag din "outside-in" o "data driven".
  SCHEMA/ISKEMA
  INTERACTIVE
  TOP DOWN
  BOTTOM UP
  30s
 • Q3
  Pamamaraan ng pagbasa kung saan madaliang pagbasa ang ginagamit upang magkaroon ng impresyon kung dapat o di-dapat basahing mabuti ang teksto.
  KOMPREHENSIBO
  ISKIMING
  KASWAL
  ISKANING
  30s
 • Q4
  Pamamaraan ng pagbasa kung saan hinahanap sa ganitong pagbabasa ang mga tiyak na impormasyon na madaling nagagawa sa mga tekstong maiikli. Ginagalugad lamang nito ang mga susing salita at subtitles.
  KASWAL
  ISKANING
  ISKIMING
  KOMPREHENSIBO
  30s
 • Q5
  Alin ang hindi kahalagahan ng kahalagahan ng pagbasa
  Nakakapagpalinaw ng mga mata
  Batayan ng mga moralna pangangatwiran at pananaw
  Nakalilibang
  Gabay sa mga kinakaharap na pagpapasiya
  30s
 • Q6
  Uri ng tekstong naglalayong magbigay ng impormasyon o magpaliwanag nang malinaw at walang pagkiling tungkol sa iba’t ibang paksa tulad ng sa mga hayop, isports, agham o siyensya, kasaysayan, gawain, paglalakbay, heograpiya, kalawakan, panahon, at iba pa.
  Rereperensiyal
  Persweysib
  Impormatibo
  Prosidyural
  30s
 • Q7
  Layunin nitong magbigay ng konkretong impormasyon tungkol sa isang tao, bagay, lugar, hayop, o pangyayari.
  Prosidyural
  Rereperensiyal
  Impormatibo
  Persweysib
  30s
 • Q8
  Ito ay ang sistematikong balangkas at ugnayan ng mga ideya at detalye na may kahulugan. Ito ay ang anumang detalye ukol sa isang tao, sitwasyon, pangyayari, lugar, bagay, at iba pa
  Detalye
  Impormasyon
  Kuro-kuro
  Balita
  30s
 • Q9
  Layunin nito na alisin at bigyan ng tamang paglilinaw ang mga katanungan, agam-agam, o pagaalinlangan na bumabalot sa isipan ng mambabasa hinggil sa paksang tinatalakay
  Rereperensiyal
  Prosidyural
  Impormatibo
  Persweysib
  30s
 • Q10
  Ang lahat ay mga gabay sa pagsusuri ng tekstong impormatibo maliban sa?
  Kredibilidad
  Katumpakan
  Kaukulan
  Sanggunian
  30s
 • Q11
  Tekstong naglalarawan ng mga kaukulang detalye sa katangian ng isang tao, lugar, bagay, o pangyayari.
  Impormatibo
  Ekspositori
  Reperensiyal
  Deskriptibo
  30s
 • Q12
  Isang uri ng Teksto na naisasagawa sa pamamagitan ng mahusay na paglalarawan.
  Deskriptibo
  Impormatibo
  Reperensiyal
  Ekspositori
  30s
 • Q13
  Tekstong ginagamitan ng limang pandama upang maisagawa ang tekstong nais gawin.
  Reperensiyal
  Impormatibo
  Ekspositori
  Deskriptibo
  30s
 • Q14
  Uri ng tekstong naglalarawan na nagpapakita lamang ng pansariling PANANAW O OPINYON at personal na pakiramdam ng sumulat.
  Teknikal
  Pampanitikan
  Lathalain
  Impresyunistik
  30s
 • Q15
  Uri ng tekstong naglalarawan na nagpapakita ng OBHETIBONG PANANAW sa tulong ng mga tiyak na datos, mga ilustrasyon, at dayagram.
  Impresyunistik
  Pampanitikan
  Teknikal
  Lathalain
  30s

Teachers give this quiz to your class