placeholder image to represent content

Summative-q2-w1

Quiz by Lourdes Opiaza

Grade 6
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 6
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP6PMK-Ig10

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Ang Pamahalaang Sibil ay naitatag nuong Aug.14,1898.
  false
  true
  True or False
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q2
  Ang mga sundalong Amerikano ang unang naging guro ng mga Pilipino bago pa dumating ang 600 gurong ipinadala ng bansang Amerika.
  true
  false
  True or False
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q3
  Ito ay isa sa patakaran ng mga Amerikano na naglalayong supilin ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q4
  Ilang taon nagtagal ang Pamahalaang Militar sa bansa?
  1 taon
  3 taon
  4 taon
  2 taon
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q5
  Ito ay batas na nagbabawal sa mga Pilipino na magtayo o bumuo ng mga samahan at kilusang makabayan
  Sedition Law ng 1901
  Reconcentration Act 1903
  Flag Law ng 1907
  Brigandage Act ng 1902
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q6
  Saang uri ng pamahalaan nabigyan ang mga Pilipino nag pagkakataong makilahok sa pamahalaan.
  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q7
  Ito ay nagbabawal sa paggamit o paglalabas ng lahat ng sagisag o anumang ginagamit ng mga kilusan laban sa Estados Unidos.
  Brigandage Act
  Flag Law
  Sedition Law
  Batas Pambansa
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q8
  Naglalayong wakasan na ang panganib na dulot ng mga Pilipinong patuloy paring nakikipag laban sa pwersa ng mga Amerikano.
  Pamahalaang Militar
  Nasyonalismo
  Sedition Law
  Pamahalaang Sibil
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q9
  Sila ang mga guro mula sa Estados Unidos na tinawag na______________________
  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q10
  Ang mga ________________________ang kaunaunahang guro nuong panahon ng Amerikano bago paman dumating ang Thomasites.
  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q11
  Binuksan ang paaralang______________________nuong panahon ng Amerikano
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q12
  Taong 1901,naitatag ng Amerika ang ____________________sa Pilipinas Ito ay batay sa batas na tinatawag na Susog Spooner.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q13
  Sa patakarang ito marami ang nagbago sa sistema ng edukasyon,pangkalusugan,pangkalinisan at sa pag unlad ng transportasyon at komunikasyon
  Patakarang Pasipikasyon
  Patakarang kooptasyon
  Patakarang Panlalawigan
  Patakarang Pambansa
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q14
  Ang Pamahalaang Sibil ay naitatag nuong Aug.14,1898.
  false
  true
  True or False
  60s
  AP6PMK-Ig10
 • Q15
  Sa Pamahalaang Sibil ang batas ay nasa kamay ng mga sundalong Amerikano
  false
  true
  True or False
  60s
  AP6PMK-Ig10

Teachers give this quiz to your class