placeholder image to represent content

SURAT RASMI DAN MEMO

Quiz by Dewi Doria

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Surat dikategorikan sebagai komunikasi ?

  Tulisan

  Bukan lisan

  Lisan

  Tulisan dan Bukan Lisan

  30s
 • Q2

  Apakah yang dimaksudkan dengan u.p surat?

  untuk perintah

  untuk pemerhatian

  untuk perhatian 

  untuk pemeriksaan

  30s
 • Q3

  Sekiranya anda mewakili Ketua Jabatan untuk menandatangani surat, apakah maklumat tambahan yang perlu ditulis selepas tandatangan?

  Bagi pihak

  b/p

  bp.

  b.p.

  30s
 • Q4

  Ungkapan ini digunakan dalam penulisan surat untuk memaklumkan kepada penerima sekiranya terdapat lampiran.

  Ungkapan pemakluman

  Ungkapan penyertaan

  Ungkapan perintah

  Ungkapan pendahuluan

  30s
 • Q5

  Saya mewakili Persatuan Penduduk Taman Harmoni ingin membuat aduan tentang masalah pembuangan sampah di kawasan ini. Berdasarkan ayat yang digariskan, apakah ungkapan yang digunakan?

  Ungkapan perwakilan

  Ungkapan pendapat

  Ungkapan antisipasi

  Ungkapan perintah

  30s
 • Q6

  Format surat rasmi merangkumi perkara-perkara seperti berikut kecuali 

  Rujukan Fail

  Jarak perenggan

  Tajuk surat

  Salinan kepada

  30s
 • Q7

  Tujuan memo adalah untuk

  Menyampaikan makluman dalaman

  Menyampaikan barang

  Menyampaikan teguran

  Menyampaikan surat layang

  30s
 • Q8

  Penanda rujukan diwujudkan untuk merujuk perkara-perkara yang sudah berlaku. Contoh penanda rujukan ialah

  Atas kerjasama tuan...

  Mengikut makluman yang disampaikan...

  Untuk pengetahuan tuan...

  Dengan ini dimaklumankan...

  30s
 • Q9

  Penanda antisipasi menunjukkan

  Menunjukkan perkaitan

  Penggunaan perkataan didahulukan

  Penggunaan pandangan dan fikiran

  Terjemahan dari bahasa Inggeris

  30s
 • Q10

  Apa yang perlu ada di kepala surat kecuali ?

  Nombor telefon

  Alamat

  Tandatangan

  Emel

  30s
 • Q11

  Antara berikut yang manakah penanda khidmat?

  Make A Different

  Leading Future Model Teacher

  Kita Jaga Kita

  Berkhidmat Untuk Negara

  30s
 • Q12

  Surat kepada ketua/timbalan ketua jabatan hendaklah diserahkan kepada

  PA

  PO

  PR

  PE

  30s
 • Q13

  Antara yang berikut ialah ciri-ciri memo kecuali ?

  Ditulis dalam bentuk borang

  Ditulis untuk menyampaikan arahan

  Ditulis secara ringkas

  Ditulis dengan panjang

  30s
 • Q14

  Gunakan bahasa _______ yang ringkas tetapi jangan terlampau ringkas sehingga merosakkan perkara utama.

  istana

  slang

  baku

  pasar

  30s
 • Q15

  Penggunaan ________________adalah tidak digalakkan sama sekali ketika menulis surat kiriman rasmi.

  bahasa kiasan

  bahasa ibunda

  bahasa Melayu

  bahasa baku

  30s

Teachers give this quiz to your class