placeholder image to represent content

sıvı basıncı(paskal ilkesi hariç)

Quiz by zeynep

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Aşağıda madde miktarı, sıvı yükseklikleri ve madde cinsleri verilen düzeneklerle ilgili bazı deneyler yapılmak istenmektedir. Buna göre;a. Sıvı basıncının sıvının derinliğine bağlı olup olmadığını göstermek için kullanılması gereken kaplar: (harfler arasına virgül koyun)

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q2

  Aşağıda madde miktarı, sıvı yükseklikleri ve madde cinsleri verilen düzeneklerle ilgili bazı deneyler yapılmak istenmektedir. Buna göre; Sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlı olup olmadığını göstermek için kullanılması gereken kaplar:(harfler arasına virgül koyun)

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q3

  Aşağıda madde miktarı, sıvı yükseklikleri ve madde cinsleri verilen düzeneklerle ilgili bazı deneyler yapılmak istenmektedir. Buna göre; Sıvı basıncının sıvının hacmine bağlı olup olmadığını göstermek için kullanılması gereken kaplar:(harfler arasına virgül koyun)

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q4

  Aşağıda madde miktarı, sıvı yükseklikleri ve madde cinsleri verilen düzeneklerle ilgili bazı deneyler yapılmak istenmektedir. Buna göre; Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olup olmadığını göstermek için kullanılması gereken kaplar:(harfler arasına virgül koyun)

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q5

  Sıvı basıncı kabın sadece tabanına etki eder.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q6

  Sıvılarda basınç kabın şekline bağlı değildir

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q7

  Basınç P harfi ile gösterilir.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q8

  Yandaki şekilde kabın tamamı su doludur. Verilen şekilde K, L, M, N ve P noktalarına uygulanan sıvı basıncını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.  (harflerin ya hepsini büyük, ya da hepsini küçük yapın)

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q9

  Aşağıdaki belirtilen kaplara belirtilen seviyelere kadar T ve Y sıvısı konuluyor. Sıvı basıncının derinlikle ve yoğunlukla ilişkisini incelemek için aşağıda verilen deney düzeneklerinden hangisiseçilmelidir?

  Question Image

  Derinlik: II-III

  Yoğunluk: III-IV

  Derinlik: II - III

  Yoğunluk: I-III

  Derinlik: II-IV

  Yoğunluk: I-IV

  Derinlik: I-II

  Yoğunluk: I-III

  120s
 • Q10

  Aşağıda verilen kavramlardan hangisi sıvı basıncı ile ilgili değildir?

  Yoğunluk

  Kabın yüzey alanı 

  Derinlik

   Sıvının cinsi 

  45s
 • Q11

  Şekildeki saf su içerisine bir miktar tuz atılıp karıştırılıyor. Buna göre tuz eklendikten sonra,

  I. Kabın dibindeki basınç artar.

  II. Kabın yan yüzeylerine uygulanan basınç artar.

  III. Karışımın kütlesi artar.

  verilenlerden hangileri doğrudur?

  Question Image

  II ve III

  I ve III 

  I ve II 

   I, II ve III

  120s
 • Q12

  Derinlik sabit kalmak şartıyla sıvı basıncı,

  I. Sıvının hacmi

  II. Sıvının miktarı

  III. Sıvının öz kütlesi

  büyüklüklerinden hangilerine bağlıdır?

  II ve III

   I ve II 

  Yalnız III

  Yalnız I 

  60s
 • Q13

  Düşey kesiti şekilde gibi olan kaptaki bölmenin taban alanları sırasıyla S ve2S’dir.Sabit debili bir K musluğu açılıp kap tamamen doldurulursa A noktasındaki sıvı basıncı nasıl değişir? 

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  120s
 • Q14

  . Aşağıdaki şekilde verilen kap su ile doludur. Kap içinde belirtilen A, B, C ve D noktalarına etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  Question Image

  A = B = C = D

   A > B > D > C

  A > B > C > D

  A = B < C < D 

  120s
 • Q15

  Aşağıda verilen kaplarda özdeş sıvılar bulunmaktadır. Kapların tabanına uygulanan basınçların karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  Question Image

  B > C > A

  A > C > B

   A > B > C

   A < B < C 

  120s

Teachers give this quiz to your class