placeholder image to represent content

Szociálpszichológia 2 gyakorlat - év végi kvíz

Quiz by Arpad Volgyesi

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
13 questions
Show answers
 • Q1
  Amikor a magyar kajak-kenu válogatott megszerzi harmadik aranyát a világbajnokságon, a magyar emberek vajon az alábbiak közül mely módon reagálnak legnagyobb valószínűséggel?
  Másnap kitárgyalják barátaikkal, hogy milyen jók vagyunk, hogy nyertünk.
  A magyarok többsége feltehetően nem érez személyesen büszkeséget a kajak-kenu siker kapcsán, hiszen ő maga nagy valószínűséggel még soha nem is próbálta ezt a sportot.
  Másnap kitárgyalják barátaikkal, hogy milyen remek tagjai vannak a kajak-kenu válogatottnak, hogy ismét nyertek.
  Másnap valószínűleg nagyobb igényünk lesz arra, hogy megmutassuk egyediségünket, és ne a magyar identitásunkat, inkább valamely más csoporttagságunkat hangsúlyozó ruházatot hordjunk.
  60s
 • Q2
  Mivel magyarázható, ha egy munkahelyi csoport, vezetőjük kérésére, kevesebb javaslatot fogalmaz meg egy ügy kapcsán egy közös megbeszélésen, mintha a csoporttagok külön-külön tettek volna javaslatokat?
  A vezetés kontingenciaelméletével.
  A társas serkentés és gátlás jelenségkörével.
  A társas identitás elméletével.
  A társas lazsálás jelenségével.
  45s
 • Q3
  Egy kutató azt szeretné megvizsgálni, hogy egy váratlan ajándék hogyan befolyásolja a későbbi segítségnyújtási szándékot. Mit kell tennie az alábbiak közül, hogy ezt a kérdést kísérleti módszerrel megvizsgálja?
  Minden résztvevőnek ajándékot kell adnia, amelyet a kísérlet végén az újabb kísérletekhez vissza kell kérnie. A segítést pont azzal lehet mérni, hogy a résztvevők hajlandók-e visszaadni a kísérlet elején kapott ajándékot.
  Először a segítségnyújtási szándékot kell felmérnie, majd a segítő szándékú résztvevőknek kell ajándékot adnia.
  Ki kell alakítania a résztvevők egy csoportját, amelynek tagjai kapnak ajándékot, és egy olyat is, amelynek nem, majd mérnie kell a segítségnyújtás mértékét.
  Függő változóként az ajándékozást, független változóként pedig a segítségnyújtást kell használnia.
  60s
 • Q4
  Melyik eset példázza a legjobban a nyilvános konformitást?
  Dani éjszakába nyúlóan készül a szigorlatra, mert mindenki szerint a tanulás a sikeres jegyszerzés legjobb módja.
  Janka egy koncerten a közönséggel felállva tapsol, miközben szerinte a banda közel sem hozta a szokásos formáját.
  Gergő még nem olvasta Smith, Mackie és Claypool Szociálpszichológia c. könyvét, de hallotta, amint a könyvtárban néhányan dicsérik. Másnap kiajánlja a könyvet egy, a téma iránt érdeklődő barátjának.
  Nelli az edzőtársaitól jó edzéstippeket kap, amelyek hatékonyságáról kis idő múlva maga is meggyőződik, így tovább alkalmazza azokat.
  45s
 • Q5
  Egy nehéz munkanap után Andrea órákig ült a dugóban. Hazaérve nagy rendetlenséget talál és ráüvölt a férjére, aki elfelejtett bevásárolni. Mivel magyarázható legjobban Andrea viselkedése?
  A reális konfliktus elméletével.
  A reaktív leértékelés jelenségével.
  A relatív depriváció elméletével.
  A frusztráció-agresszió elméletével.
  45s
 • Q6
  Darley és Latané 1968-as kísérlete, amelyben az egyik résztvevőnek „rohama” lesz, Kitty Genovese megölése nyomán született. Mivel magyarázták ezt a bűnesetet a kutatók az alábbiak közül?
  Azzal, hogy nem voltak jelen kívülállók.
  A többszörös tudatlansággal.
  A felelősség megoszlásával.
  A kívülállók nemtörődömségével.
  30s
 • Q7
  Melyik példa a diszkriminációra az alábbiak közül?
  ha jobban kedveljük a barátainkat, mint az idegeneket
  ha a nőket érzelmesebbnek tartjuk a férfiaknál
  ha bizonyos időre eltiltják a börtönre ítélteket a közügyektől
  ha az a véleménye valakinek, hogy az ázsiaiak kevésbé jó adottságokkal rendelkeznek bizonyos sportokhoz, mint a feketék
  45s
 • Q8
  Ha jó benyomást akarunk kialakítani új partnerünk szüleiben az első találkozáskor, valószínűleg ez irányítja a viselkedésünket:
  Éntudatosság
  Énreleváns attitűdök
  Énmegerősítés
  Énbemutatás
  30s
 • Q9
  Amikor látszólag mindenki elfogad egy normát, pedig titokban senki nem ért vele egyet, azt úgy hívjuk, hogy…
  hamis konszenzus hatás
  felelősségmegoszlás
  társas lazsálás
  többszörös tudatlanság
  30s
 • Q10
  Mely elmélet állítja azt, hogy nem létezik “legjobb vezetési stílus”, mert a vezetés hatékonysága a helyzet és a vezető stílusa közötti interakció függvénye?
  a karizmatikus vezetői modellek elmélete
  az érték-alapú irányítás (value based management) elmélete
  a vezetés transzformációs modellje
  a vezetés kontingenciaelmélete
  30s
 • Q11
  A társas identitás elméletét magyarázó kognitív elmélet a(z)…
  önkategorizáció elmélete
  konzervativizmus alapelve
  valahová tartozás szükséglete
  társas összehasonlítás elmélete
  30s
 • Q12
  Melyik érzelem vagy állapot váltja ki a legkisebb vágyat arra, hogy egy fenyegető külső csoporttal szemben agresszív módon lépjünk fel?
  A szomorúság.
  A frusztráció.
  A düh.
  Az irritáció.
  30s
 • Q13
  A közösségi médiában jelen lévő ún. filter bubble (a mi gondolkodásunkhoz és értékeinkhez hasonló üzenetekkel találkozunk) jelenségének egyik veszélye a …
  személyes konformitás
  csoportpolarizáció
  megfelelési torzítás
  csoportgondol
  30s

Teachers give this quiz to your class