placeholder image to represent content

Tế bào

Quiz by Ha Nguyen Thi

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1
  Tế bào là gì?
  Một loại vi sinh vật nguyên sinh
  Một loại dạng sáng tạo của cơ thể
  Đơn vị cấu thành cơ bản của tất cả các sinh vật
  Một loại chất tạo nên cơ thể
  30s
 • Q2
  Tế bào prokaryote và tế bào eukaryote khác nhau ở điểm nào?
  Cấu trúc của hạt nhân
  Công năng của màng tế bào
  Kích thước của tế bào
  Mức độ phân chia tế bào
  30s
 • Q3
  Tế bào thực vật và tế bào động vật khác nhau ở điểm nào?
  Loại chất dinh dưỡng tiêu thụ
  Số lượng tế bào trong một cơ thể
  Quá trình hô hấp
  Cấu tạo của vách tế bào
  30s
 • Q4
  Quá trình tiến hóa tế bào eukaryote được cho là có liên quan chặt chẽ đến việc nào sau đây?
  Endosymbiosis
  Sự chia tách tế bào
  Quá trình hội tụ gen
  Thay đổi môi trường sống
  30s
 • Q5
  Tế bào thực hiện quá trình hô hấp tạo ra năng lượng bằng cách nào?
  Qua quá trình phân giải tinh bột thành glucose
  Qua quá trình tổng hợp protein từ axit amino
  Qua quá trình sản xuất lipid từ axit béo
  Qua quá trình chuyển hóa glucose thành ATP
  30s
 • Q6
  Tế bào gốc là gì?
  Tế bào không có hạt nhân
  Tế bào chỉ có khả năng phân chia
  Tế bào có khả năng tổng hợp protein
  Tế bào có khả năng phân hóa thành nhiều loại tế bào khác nhau
  30s
 • Q7
  Vì sao tế bào có thể duy trì sự tồn tại và hoạt động của nó?
  Nhờ quá trình quang hợp
  Nhờ quá trình phân giải
  Nhờ quá trình trao đổi chất
  Nhờ quá trình hấp thụ
  30s
 • Q8
  Tế bào động và tế bào thực vật có điểm khác nhau ở phần nào của tế bào?
  Vai trò của hạt nhân
  Kích thước của tế bào
  Cấu trúc của vậch tế bào
  Chức năng của tế bào
  30s
 • Q9
  Loại tế bào nào chịu trách nhiệm cho quá trình truyền tin nhắn trong hệ thần kinh?
  Tế bào cơ
  Tế bào da
  Tế bào thần kinh
  Tế bào gan
  30s

Teachers give this quiz to your class