placeholder image to represent content

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Quiz by Đặng Vũ Minh Nghĩa

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
3 questions
Show answers
 • Q1
  Trong các thuật ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng thì thuật ngữ nào phản ánh rõ nhất, chính xác nhất vai trò lãnh đạo của Đảng?
  Đảng giữ quyền lãnh đạo
  Đảng lãnh đạo chính quyền
  Đảng nắm quyền
  Đảng cầm quyền
  20s
 • Q2
  Cụm từ “Đảng cầm quyền” được Hồ Chí Minh trình bày trong tác phẩm nào?
  Báo cáo Chính trị tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951)
  Di Chúc (1969)
  Chánh cương vắn tắt của Đảng (1930)
  Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam(1960)
  20s
 • Q3
  Chọn đáp án sai trong những đáp án được rút ra từ mệnh đề sau: “Đảng ta vừa là người lãnh đạo,vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”
  Là việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh
  Là tận tâm, tận lực phụng sự quần chúng
  Là khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ
  Đầy tớ là tôi tớ, tôi đòi, theo đuôi quần chúng
  20s

Teachers give this quiz to your class