placeholder image to represent content

t.23

Quiz by YaroslavH

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  У якому році Українська СРР стала складовою СРСР?

  1922 р.

  1921 р.

  1919 р.

  1920 р.

  20s
 • Q2

  Що було наслідком утворення Всеукраїнської надзвичайної комісії по боротьбі з неписьменністю.

  Половина сільського та дві третини міського дорослого населення освоїли грамоту та вміли читати.

  Зростання питомої ваги українців серед службовців партійно-державного апарату республіки.

  Швидка відбудова промисловості, зростання продуктивності праці та фізичного обсягу продукції.

  Запровадження трудової мобілізації, заборона товарно-грошових відносин і вільної торгівлі.

  20s
 • Q3

  Яке завдання вирішувалося радянською владою в галузі культури в 1920-ті рр.?

  ліквідація неписьменності серед дорослого населення

  створення системи університетської освіти

  запровадження загальної середньої обов’язкової освіти

  згортання політики «українізації»

  20s
 • Q4

  У роки нової економічної політики у сфері трудових відносин

  здійснювалася примусова трудова мобілізація.

  упроваджувалося прикріплення робітників до підприємств.

  масово створювалися трудові армії та трудові табори.

  застосовувався вільний найм робочої сили.

  20s
 • Q5

  Вільну академію пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) засновано

  П. Тичиною.

  М. Рильським.

  М. Хвильовим.

  Ю. Яновським.

  20s
 • Q6

  У 1925 р. в Українській СРР нараховувалося 79,1% шкіл з українською мовою викладання. У 1930 р. цей відсоток зріс до 85%. Що обумовило це зростання?

  утворення Всеукраїнської академії наук

  входження республіки до складу СРСР

  відновлення діяльності університетів

  здійснення владою політики «коренізації»

  20s
 • Q7

  Одним із наслідків упровадження в Україні НЕПу є

  завершення процесу формування матеріально-технічної бази колгоспів.

  ліквідація закладів побутового обслуговування населення.

  прискорення соціальної диференціації в містах, поява «нової буржуазії».

  скорочення обсягів виробництва товарів повсякденного вжитку.

  20s
 • Q8

  Що було наслідком утворення Союзу РСР.

  Запровадження трудової мобілізації, заборона товарно-грошових відносин і вільної торгівл

  Половина сільського та дві третини міського дорослого населення освоїли грамоту та вміли читати.

  Затвердження нового тексту Конституції УСРР, де юридично закріплювалися повноваження республіки.

  Зростання питомої ваги українців серед службовців партійно-державного апарату республіки.

  20s
 • Q9

  Що зумовило появу зображеного плаката? Напис на плакаті: "Дар американського народу", "АРА", "Герберт Гувер".

  запровадження непу

  поширення голоду

  початок боротьби з неписьменністю

  упровадження політики "коренізації"

  20s
 • Q10

  Яка зміна відбулася в сільському господарстві УСРР в умовах нової економічної політики?

  здійснення викупних платежів за отриману землю

  дозвіл селянам на продаж сільгосппродукції

  суцільна колективізація сільського господарства

  відновлення общинного землеволодіння

  20s
 • Q11

  Державно-політичний статус УСРР у 1921–1922 роках визначався

  «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками

  «військовим союзом» з РСФРР

  «воєнно-політичним союзом» з РСФРР

  юридичною незалежністю УСРР

  20s
 • Q12

  Укажіть один із проявів реалізації в Україні нової економічної політики.

  періодичні хлібозаготівельні кризи

  перетворення УРСР на могутню індустріальну республіку

  ліквідація куркульства як класу

  ліквідація економічних стимулів розвитку виробництва

  20s
 • Q13

  На картосхемі штрихуванням позначено територію

  Question Image

  контрольовану Добровольчою армією генерала А. Денікіна в жовтні 1919 р.

  уражену масовим голодом 1921-1923 рр.

  створення численних парафій Української автокефальної православної церкви в 1921-1930 рр.

  формування радянських повстанських загонів улітку 1918 р.

  20s
 • Q14

  У якому році започатковано політику «коренізації» в УСРР?

  1923

  1929

  1925

  1927

  20s
 • Q15

  На фото зображено один із символів міста

  Question Image

  Львова.

  Одеси.

  Харкова.

  Києва.

  20s

Teachers give this quiz to your class