placeholder image to represent content

TAGIS-TALINO QUESTIONNAIRES

Quiz by SUSAN STEPHANIE PERALTA

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay isa sa  mga hakbang sa paghubog ng isang malusog at angkop na pakikipag-ugnayan na kung saan isang kaparaanan ang magkaibang-panig ay iyong mas maunawaan at malaman.

  Bukas na komunikasyon

  Maglaro at maglibang

  Ipakilala kung sino ka batalaga

  Mahalin ang sarili

  30s
 • Q2

  Ito ang pagkakataon upang ikaw ay maging kampante sa mga ikikilos mo.

  Ipakilala kung sino ka batalaga

  Maglaro at maglibang

  Alamin kung ano ba talaga ang iyong ninanais

  Mahalin ang sarili

  30s
 • Q3

  Tumutukoy ito sa halimbawa  nasa papaano kang paraan magbibigay sa iba kung ikaw mismo ay kulang, hindi mo rin maibibigay ang lubos na pagtulong kung may pagkukulang ka pa sayong sarili.

  Mahalin ang sarili

  Ipakilala kung sino ka ba talaga

  Bukas na komunikasyon

  Maglaro at maglibang

  30s
 • Q4

  Isang mabisang paraan upang maging magaan ang anumang mga alalahanin sa buhay. Pampalipas oras ito upang sumaya at ang mga mga bagay sa mundo ay hindi lahat siniseryoso.

  Maglaro at maglibang

  Ipakilala kung sino ka batalaga

  Mahalin ang sarili

  Bukas na komunikasyon

  30s
 • Q5

  Hindi nararapat na lagyan ng hangganan ang kakayahan ng bawat isa batay lamang sa kanyang katangiang ________________.

  boyolihikal

  emosyonal

  pisikal

  espiritwal

  30s
 • Q6

  Kadalasang inoobserbahan ang sarili lalo na ang kanyang pisikal nakaanyuan, pangangatawan, kaklase at paligid ay tumutukoy sa mga pagababago sa :

  ispiritwal

  pandamdamin

  kaisipan

  panlipunan

  30s
 • Q7

  Ayon sa kaniya, may walong inaasahang kakayahan at kilos na dapat malinang  sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata.

  Sigmund Frued

  Eric Ericson

  Havighurst

  Vygotsky

  30s
 • Q8

  Nasusuri ang mga nilalaman ng sariling kaisipan kung ito ay tama o mali ay palatandaan ng pag-unlad bilang nagdadalaga at nagbibinata sa:

  ispiritwal

  pangkaisipan

  emosyonal

  moral

  30s
 • Q9

  Gustong mapag-isa sa loob ng tahanan at madalas malalim ang kanilang iniisip.

  pangkaisipan

  moral

  ispiritwal

  emosyonal

  30s
 • Q10

  Pantay ang pagtingin o pakikitungo sa kapwa.

  emosyonal

  ispiritwal

  pangkaisipan

  moral

  30s
 • Q11

  Ang kakayahang matuto gamit ang masusing pag - aanalisa at pag - aayos ng mga ideya gamit ang paningin.  

  Visual Spatial

  Mathematical/Logical  

  Bodily Kinesthetic

  Verbal Linguistic     

  30s
 • Q12

  Ang talinong ito ay natuto ang tao sa pamamagitan ng damdamin, halaga at pananaw.

  Naturalist

  Existential

  Intrapersonal

  Interpersonal 

  30s
 • Q13

  Kadalasan ang taong mayroong ganitong talino ay nagiging environmentalist, magsasaka o botanist.

  Naturalist

  Existential

  Intrapersonal

  Interpersonal

  30s
 • Q14

  Anong libro ang isinulat ni RICK WARREN?

  THE GIFT

  PURPOSE DRIVEN LIFE  

  GENESIS BOOK   

  THE NEW TESTAMENT   

  30s
 • Q15

  Saang verse ng bible ito nabanggit? “Inaasahan ng Diyos na ito aygagamitin sapagkat kung hindi gagamitin mawawala ang talentong ipinagkaloob niya.” 

  Colossian 10: 16

  Colossian 5:26

  Colossian 8:18

  Colossian 1:16   

  30s

Teachers give this quiz to your class