placeholder image to represent content

Tahayin 5 Q4_M6

Quiz by Merly Antonio

Grade 5
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 5
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F5PN-IVg-h-23

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ang_________ ay impormal at bai-baitang na pagsasalaysay ng banghay ng mga pangyayari.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  F5PN-IVg-h-23
 • Q2
  Sa pagbubuod hindi dapat magsinggit ng mga opinyon.
  tama
  mali
  di-tiyak
  30s
  F5PN-IVg-h-23
 • Q3
  Ilagay ang mga detalye, halimbawa at ebidensya.
  di-tiyak
  tama
  mali
  30s
  F5PN-IVg-h-23
 • Q4
  Basahin, panoorin o pakinggan muna nang pahapyaw ang teksto o akda.
  di-tiyak
  tama
  mali
  30s
  F5PN-IVg-h-23
 • Q5
  Mahalagang kilalanin ang mahahalaga at di mahahalagang impormasyon.
  di-tiyak
  tama
  mali
  30s
  F5PN-IVg-h-23
 • Q6
  Isama sa pagbubuod ang di mahahalagang impormasyon.
  tama
  mali
  di-tiyak
  30s
  F5PN-IVg-h-23
 • Q7
  Pag-ugnay-ugnayin ang mga __________ upang mabuo ang pinakapunto o tesis
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  F5PN-IVg-h-23
 • Q8
  Makatutulong ang signal word o mga salitang nagbibigay-transisyon sa mga ideya gaya ng gayunpaman at kung gayon bilang pangwakas.
  tama
  mali
  di-tiyak
  30s
  F5PN-IVg-h-23
 • Q9
  Sulatin na ang buod at tiyakin ang organisasyon ng _________.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  F5PN-IVg-h-23
 • Q10
  Madaling maibuod ang isang teksto o kwento kung babasahin at uunawaing mabuti.
  tama
  di-tiyak
  mali
  30s
  F5PN-IVg-h-23

Teachers give this quiz to your class