placeholder image to represent content

Tayahin 6 Q3 FIL

Quiz by Julie Ann A. Arenavo

Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F4WG-IIIh-11

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  PANUTO:Punan ng angkop na pangatnig ang mga sumusunod na pangungusap. 1. Pinayuhan ni Lenie si Maria tungkol sa problema nito sa ____________ lang ang makalulutas sa problema niya
  at
  ngunit
  siya rin
  dahil
  30s
  F4WG-IIIh-11
 • Q2
  2. Umiiyak ang sanggol ___________ nagugutom na ito.
  kapag
  o
  ngunit
  dahil
  30s
  F4WG-IIIh-11
 • Q3
  3. Nagpaalam siyang mamasyal sa parke ____________ hindi siya pinayagan ng kanyang ama.
  dahil
  ngunit
  di umano
  at
  30s
  F4WG-IIIh-11
 • Q4
  4. Ang sitaw, bataw ________ patani ay mga gulay na nabanggit sa kantang Bahaykubo
  o
  at
  nang
  subalit
  30s
  F4WG-IIIh-11
 • Q5
  5. Alin ang pipiliin mo sa dalawang kurso, abogasya ____________ medisina?
  at
  o
  kapag
  nang
  30s
  F4WG-IIIh-11

Teachers give this quiz to your class