placeholder image to represent content

Tayahin 8 fil Q3

Quiz by Julie Ann A. Arenavo

Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F4PN-IIIg-17

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  PANUTO: Ngayong naunawaan mo na ang aralin, oras na para sukatin ang iyong natutuhan. Basahin ang mga talata sa ibaba. Piliin ang angkop na pamagat sa bawat bilang. 1. Ang pag-eehersisyo ay mahalaga sapagkat nakatutulong ito upang maging masigla ang ating katawan. Ang taong may masigla at malusog na pangangatawan ay kadalasang may mataas na pagtitiwala sa sarili na nagagamit niya sa pakikisalamuha sa mga tao sa paligid. Kaya sanayin natin ang ating mga sarili sa pag- eehersisyo.
  A. Mahalaga ang Pag-eehersisyo
  C. Paraan ng Pag-eehersisyo
  B. Tiwala sa Saril
  D. Malusog na Katawan
  45s
  F4PN-IIIg-17
 • Q2
  2. Ang mga halaman ay nakapagdaragdag ng ganda sa ating kapaligiran. Nagiging makulay ang ating bakuran kung tayo ay may tanim na mga halaman. Maaliwalas ang tingin natin sa ating paligid kung natatamnan ng iba’t ibang mga halaman. Nakatutulong din ang halaman sa ating kabuhayan
  C. Makukulay na Halaman
  D. Paano Magpatubo ng Halaman
  A. Iba’t ibang Halaman
  B. Ang Nagagawa ng Halaman sa Kapaligiran
  45s
  F4PN-IIIg-17
 • Q3
  3. Ang kalusugan ng tao ay hindi makikita sa kanyang pisikal na kaanyuan. Malusog ang tao kung siya ay nagtataglay ng malusog na katawan at kaisipan. Dapat ay wala siyang kahit na anong sakit, laging masaya at masigla. Maayos ang nagiging pamumuhay ng isang taong may mabuting kalusugan
  D.Ang Taong Malusog
  A. Ang Maayos na Pamumuhay
  C. Ang Pisikal na Kaanyuan
  B. Ang Malusog na Katawan
  45s
  F4PN-IIIg-17
 • Q4
  4. Napakahalaga ng Bitamina A sa ating katawan. Ito ang tumutulong upang lalong luminaw ang ating mata. Ang kakulangan sa bitaminang ito ay maaaring magdulot ng paglabo ng paningin. Ang mga pagkain na mayaman sa bitamina A ay atay (manok o baka) itlog, gatas, keso, mga luntian at dilaw na gulay at prutas.
  D. Mga Pagkaing Pampalinaw ng Mata
  B. Bitamina A: Pampalinaw ng Mata
  C. Malabong Mata
  A. Ang mga Masusustansyang Pagkain
  45s
  F4PN-IIIg-17
 • Q5
  5. Maraming paraan upang maiwasan ang pagkahawa sa COVID- 19. Una dito ay ang palagiang paghuhugas ng kamay, pagsunod sa physical distancing sa mga matataong lugar, pagsusuot ng face shield at face mask at maging ang paggamit ng alcohol. Maari ring magpalakas ng resistensya sa pamamagitan ng pagkain ng prutas at gulay upang hindi madaling kapitan ng nakamamatay na sakit
  A. Bakuna Kontra COVID-19
  C. Paano Maiiwasan ang COVID-19
  D. Ang COVID-19
  B. Dobleng Pag-iingat
  45s
  F4PN-IIIg-17

Teachers give this quiz to your class