Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Basahin ang  talata. Bigyan ito ng angkop na pamagat. 

  Gamit, Imbensyon at Awitin

  Likas na Malikhain

  Iba't Ibang Hanapbuhay

  Ang mga Pilipino

  30s
  F4PN-IIIg-17
 • Q2

  Basahin ang talata. Bigyan ito ng angkop na pamagat.

  Kaygandang Puno

  Ang Puno ng Buhay

  Ang Pinakamatandang Niyog

  Ang Alamat ng Niyog

  30s
  F4PN-IIIg-17
 • Q3

  Basahin ang talata. Bigyan ito ng angkop na pamagat.

  Ang Batang si Ben

  Mga Gawain ng Pamilya

  May Isang Bata

  Si Ben - Ang Masayahing Bata

  30s
  F4PN-IIIg-17
 • Q4

  Basahin ang talata. Bigyan ito ng angkop na pamagat.

  Ang Masayang Piyesta sa Pateros

  Mahalagang Pangyayari sa Pateros

  Kakaibang Karanasan

  Isang Masayang Araw

  30s
  F4PN-IIIg-17
 • Q5

  Basahin ang talata. Bigyan ito ng angkop na pamagat.

  Ang Suliranin sa Abono

  May Abono sa Basura

  Pag-angkat ng Abono, Itigil

  Ang Halaman at Abono

  30s
  F4PN-IIIg-17
 • Q6

  Basahin ang talata. Bigyan ito ng angkop na pamagat.

  Paraan ng Pag-eehersisyo

  Tiwala sa Sarili

  Mahalaga ang Pag-eehersisyo

  Malusog na Katawan

  30s
  F4PN-IIIg-17
 • Q7

  Basahin ang talata. Bigyan ito ng angkop na pamagat.

  Pagpapatubo ng Halaman

  Ang Nagagawa ng Halaman sa Kapaligiran

  Makukulya na Halaman

  Iba't Ibang Halaman

  30s
  F4PN-IIIg-17
 • Q8

  Basahin ang talata. Bigyan ito ng angkop na pamagat.

  Ang Maayos na Pamumuhay

  Ang Malusog na Katawan

  Ang Pisikal na Kaanyuan

  Ang Taong Malusog

  30s
  F4PN-IIIg-17
 • Q9

  Basahin ang talata. Bigyan ito ng angkop na pamagat.

  Malabong Mata

  Bitamina A: Pampalinaw ng Mata

  Mga Pagkaing Pampalinaw ng Mata

  Ang mga Masusustansyang Pagkain

  30s
  F4PN-IIIg-17
 • Q10

  Basahin ang talata. Bigyan ito ng angkop na pamagat.

  Dobleng Pag-iingat

  Ang Covid 19

  Pag-iwas sa Covid 19

  Bakuna Kontra Covid 19

  30s
  F4PN-IIIg-17

Teachers give this quiz to your class