Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang __________, katulad ng balita, ay hindi lamang isinulat upang magpabatid, kundi lalo pa nitong pinalalawak ang balita gamit ang mga dagdag na impormasyon sa pamamagitan ng kawili-wiling pamamaraan.

  balita

  balitang sports

  lathalain

  30s
  F5PU-IVc-i-2.12
 • Q2

  Ang ________ay ang pagbabagong anyo ng radyo sa telebisyon. Ang mga impormasyon o balita ay hindi na lang maririnig kung hindi mapapanood pa.

  radio broadcasting

  teleradyo

  pahayagan

  30s
  F5PU-IVc-i-2.12
 • Q3

   Ang isang manunulat ng balitang isports ay kinakailangang dalubhasa sa wikang ginagamit nito.

  true
  false
  True or False
  30s
  F5PU-IVc-i-2.12
 • Q4

  Mahalagang sunbdi ang mga gabay sa pagsulat ng iskrip para sa radio bradcasting.

  true
  false
  True or False
  30s
  F5PU-IVc-i-2.12
 • Q5

  Aang infomercial o patalastas ay hindi kailangan sa telerado o radio broadcasting

  true
  false
  True or False
  30s
  F5PU-IVc-i-2.12
 • Q6

  Iisa lang ang anchor sa radio bradcasting.

  true
  false
  True or False
  30s
  F5PU-IVc-i-2.12
 • Q7

  Ang radio broadcasting ang sa TV napapanood.

  false
  true
  True or False
  30s
  F5PU-IVc-i-2.12
 • Q8

  Ang pagsusulat ng _________ ay mahalagang pag tuonan ng pansin para sa paghimpapawid ng isang radio broadcasting.

  skrip

  radyo balita

  teleradyo

  30s
  F5PU-IVc-i-2.12
 • Q9

  Sa pagsulat ng iskrip dapat doble ang espasyo.

  true
  false
  True or False
  30s
  F5PU-IVc-i-2.12
 • Q10

  Hindi lahat ng nakasulat sa iskrip ay kailangan basahin ng isang anchor.

  true
  false
  True or False
  30s
  F5PU-IVc-i-2.12

Teachers give this quiz to your class