placeholder image to represent content

Tayahin - Health M1Q2

Quiz by Ester Penaflor

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang pagiging matured ang pag-iisip ay pagbabagong madalas nararanasan ng mga lalaki

  Tama

  Mali

  30s
 • Q2

  Ang pakikisalamuha sa kabilang kasarian at pagkakaroon ng maraming oras na kasama ang mga kaibigan ay pagbabagong emosyonal

  MALI

  TAMA

  20s
 • Q3

  Ang panlalaking hormone na nagbibigay ng mga katangiang panlalaki.

  scrambled://testosterone

  45s
 • Q4

  Ito ay ang yugto bago paman matapos ang pagigingbata at bago dumating sapagiging binata o dalaga angisang tao.

  scrambled://puberty

  30s
 • Q5

  Likido na lumalabas sa pituitary

  scrambled://hormones

  30s
 • Q6

  Bakit dumadaan sa yugto ng puberty ang isang tao? Ito ay dahil sa paghahanda

  sa pagiging ina o ama sa hinaharap

  para sa nalalapit na pagtanda

  sa magiging trabaho sa hinaharap

  para sa personal na kinabukasan

  20s
 • Q7

  Ang pangunahing gawain ng pituitary na maliit na glandula sa ilalim ng utak ay ang

  naglalabas ng dugo na naglalakad mula sa lokasyon nito sa patungo sa mga glandulang pangkasarian o sex glands.

  naghahatid ng likido o hormones na naglalakad mula sa lokasyon nito sa patungo sa mga glandulang pangkasarian o sex glands.

  naglalabas ng likido o hormones na naglalakad mula sa lokasyon nito sa patungo sa mga ugat at veins.

  naglalabas ng likido o hormones na naglalakad mula sa lokasyon nito sa patungo sa mga glandulang pangkasarian o sex glands.

  30s
 • Q8

  Alin ang hindi pagbabago sa katawan ng lalaki sa pagbibinata?

  paglapad ng balakang

  pagkakaroon ng bigote at balbas

  paglapad ng balikat

  paglaki ng boses at pagkakaroon ng Adam ’s apple

  20s
 • Q9

  Alin pambabaeng hormone na nagbibigay ng mga katangiang pambabae?

  testosterone

  estrogen

  ovary

  testis

  30s
 • Q10

  Ang puberty ay tungkol sa

  pagkakaroon ng crush o paghanga

  pagbabago ng katawan kabilang ang isipan at emosyon

  pagiging mas matured ang pag-iisip

  Lahat ng nabanggit

  20s

Teachers give this quiz to your class