Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1

  Ang ___________ ay mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang yunit sa pangungusap, maaaring salita, dalawang parirala o ng dalawang sugnay.

  Pang-angkop

  Pang-ukol

  Pang-ugnay

  Pangatnig

  45s
  F9WG-Ia-b-41
 • Q2

  Ang ______________ mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, pariralao sugnay. Halimbawa: tulad ng, kahit na, dahil sa, kasi, palibhasa, bukod-tangi at iba pa.

  freetext://pangatnig

  45s
  F9WG-Ia-b-41
 • Q3

  Ano sa Filipino ang Ligature?

  scrambled://pang-angkop

  45s
  F9WG-Ia-b-41
 • Q4

  Ang ________________ mga salitang nag-uugnay sa isang pangngalan sa ibapang salita. Halimbawa: ang/si, ng/ni, kay, ayon, sa/ayon, para sa/para kay, hinggil sa/hinggil kay, at iba p

  scrambled://pang-ukol

  45s
  F9WG-Ia-b-41
 • Q5

  Ano sa Ingles ang Pangatnig?

  scrambled://conjuction

  45s
  F9WG-Ia-b-41
 • Q6

  Ano sa Ingles ang pang-ukol?

  scrambled://preposition

  45s
  F9WG-Ia-b-41
 • Q7

  Ang ____________ mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitangtinuturingan Halimabawa: na, ng, -g at iba pa

  freetext://pang-angkop

  45s
  F9WG-Ia-b-41
 • Q8

  Ipangkat ito sa pang- ukol, pangatnig o pang-angkop bilang halimbawa.

  sorting://Pang-ukol|ayon kay, para sa, si: Pangatnig| tulad ng, dahil sa, kasi: Pang-angkop|na, ng, -g 

  45s
  F9WG-Ia-b-41

Teachers give this quiz to your class