placeholder image to represent content

Tayahin Q3 Filipino 4 Module 2- Paggamit ng Magagalang na Pananalita sa Pakikipagdebate at Pagsulat

Quiz by Christine Jerenlou Pedroso

Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F4PS-IIId12.13

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Punan ang patlang ng wastong magagalang na pananalita sa di pagsang-ayon. I-click ang tamang sagot.

  __________, mas makabubuting umuwi ka muna at magpaalam sa iyong magulang bago sa tumungo sa iyong pupuntahan.

  Ewan ko pero

  Sa palagay ko,

  Ikinatutuwa ko, 

  Nako po, 

  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q2

  Punan ang patlang ng wastong magagalang na pananalita sa di pagsang-ayon. I-click ang tamang sagot.

  __________, hindi ko matatanggap ang mga paliwanag mo.

  Ayoko po, 

  Sa palagay ko

  Alam ko naman, pero

  Paumanhin ngunit,

  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q3

  Punan ang patlang ng wastong magagalang na pananalita sa di pagsang-ayon. I-click ang tamang sagot.

  __________, mali ang paratang mo sa iyong kaaway.

  Ayoko po, 

  Sabi ko sa iyo, 

  Nauunawaan kita ngunit,

  Alam ko naman, pero

  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q4

  Punan ang patlang ng wastong magagalang na pananalita sa di pagsang-ayon. I-click ang tamang sagot.

  __________, wala kang sasabihin kundi ang totoong nangyari lang.

  Sabi ko sa iyo, 

  Gusto ko,

  Pasensya na po, 

  Dapat ito, 

  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q5

  Punan ang patlang ng wastong magagalang na pananalita sa di pagsang-ayon. I-click ang tamang sagot.

  __________, hindi ko matatanggap ang ginawa mo sa akin.

  Gustuhin ko man

  Sinasabi ko sayo

  Dapat  lang talaga sayo iyan, 

  Ikinalulungkot ko po pero

  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q6

  I-Click ang TRUE ang bawat bilang ng pangungusap na gumamit ng magagalang na pananalita sa di pagsang-ayon at FALSE ang hindi.

  Maganda ang kaniyang hangarin para sa pag-aaral ng mga bata ngunit hindi ako sumasang-ayon sa paraang iminumungkahi niya.

  true
  false
  True or False
  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q7

  I-Click ang TRUE ang bawat bilang ng pangungusap na gumamit ng magagalang na pananalita sa di pagsang-ayon at FALSE ang hindi.

  Pasensiya na, ngunit hindi ako naniniwala sa sinabi mo.

  true
  false
  True or False
  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q8

  I-Click ang TRUE ang bawat bilang ng pangungusap na gumamit ng magagalang na pananalita sa di pagsang-ayon at FALSE ang hindi.

  Huwag kang magagalit, pero mali ang itinuturo mong paraan sa paggawa ng proyekto natin.

  true
  false
  True or False
  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q9

  I-Click ang TRUE ang bawat bilang ng pangungusap na gumamit ng magagalang na pananalita sa di pagsang-ayon at FALSE ang hindi.

  Mali ang sinabi mo, hindi nga iyan ang daan patungo sa bayan.

  false
  true
  True or False
  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q10

  I-Click ang tsek (√)) ang bawat bilang ng pangungusap na gumamit ng magagalang na pananalita sa di pagsang-ayon at ekis (X) ang hindi.

  Hindi totoo ang sinabi mong lilipat na sila ng tirahan.

  false
  true
  True or False
  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q11

  I-type ang TAMA kung ang pangungusap ay gumamit ng magalang na pananalita sa pakikipag-argumento o pakikipagdebate, MALI kung hindi.

  Maganda ang mungkahi mo sa isasagawang proyekto pero kung ako ang tatanungin dapat mo pa ring isaalang-alang ang gasgastusin dito.

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q12

  I-type ang TAMA kung ang pangungusap ay gumamit ng magalang na pananalita sa pakikipag-argumento o pakikipagdebate, MALI kung hindi.

  Lubos kong pinaniniwalaan ang aking layunin kaysa sa sinabi mong mangyayari kung ang gusto mo ang masusunod.

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q13

  I-type ang TAMA kung ang pangungusap ay gumamit ng magalang na pananalita sa pakikipag-argumento o pakikipagdebate, MALI kung hindi.

  Huwag mong ipilit ang nais mo dahil mali.

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q14

  I-type ang TAMA kung ang pangungusap ay gumamit ng magalang na pananalita sa pakikipag-argumento o pakikipagdebate, MALI kung hindi.

  Parehong tama ang paraan na sinabi ninyo pero sa aking pagsusuri, mas mabilis at maayos kung ang paraan na sinabi ko ang masusunod.

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
  F4PS-IIId12.13
 • Q15

  I-type ang TAMA kung ang pangungusap ay gumamit ng magalang na pananalita sa pakikipag-argumento o pakikipagdebate, MALI kung hindi.

  Hindi magugustuhan ng nakararami ang ginawa mong pakikialam sa proyekto nang walang paalam.

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
  F4PS-IIId12.13

Teachers give this quiz to your class