placeholder image to represent content

Tekstong Prosidyural

Quiz by Joyce Ann Vendiola

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang tekstong prosidyural ay nagbibigay ng panuto o direksyon

  Question Image

  Sabi ni Jenny

  Mali

  Pareho

  Tama

  20s
 • Q2

  Ano ang hindi kasama rito sa tekstong prosidyural?

  Mekaniks ng laro

  Oppo Manwal

   Papel na pananaliksik

  Resipi

  20s
 • Q3

  Saan dito ang hindi kasama sa mga bahagi ngtekstong prosidyural?

  Kagamitan

  Layunin

  Panuto

  Materyales

  20s
 • Q4

  Ano ang kadalasangtinutukoy ng layunin? 

  Kalabasan o bunga pagkatapos magawa mga hakbang 

  Sunod-sunod naimpormasyon 

  Resulta ng mga hakbang

  Paglalarawan ng mga kagamitang dapat gamitin 

  20s
 • Q5

  Paano nakatutulong angtekstong prosidyural?

  Nagbibigay ng impormasyon

  Nagbibigay direskyon sa iyong paghahanapbuhay

  20s
 • Q6

  Saan dito ang halimbawang resipi?

  Kailangan ng sampungmanglalaro

  Una, maghanda ng isangyellow pad paper...

  Bawal umihi dito

  Mga sangkap: 1/4 kilongliempo, asin pantimpala...

  20s
 • Q7

  Saan dito ang isang halimbawa ng mekaniks ng laro?

  Maghanda ng sangkapan parasa iyong iluluto

  Ibato ang bola sa kabilangpanig ng court.

  20s
 • Q8

  Ano ang ibig sabihin ng hakbang?

  Dito nakalahad ang mgapanuto para sa prosidyur

  Nagbibigay larawan dahil ito ay magbibigaygabay 

  20s
 • Q9

  Ito ay bahagi ng tekstong prosidyural.

  Mga kagamitan o sangkap

  Lahat ng nabanggit

  Konklusyon o ebalwasyon

  Layunin at Hakbang

  20s
 • Q10

  Sino ang maaaring gumawa at makaintinding tekstong prosidyural?

  Ang mga nagretiro na

  Mga hayop sa Zoo

  Estudyante

  Lahat

  20s

Teachers give this quiz to your class