Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Alin sa mga sumusunod na elemento ng musika ang naglalarawan ng bilis at bagal?
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
 • Q2
  Anong uri ng tempo ang mabilis?
  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q3
  Ano ang tempo ng awiting" Ili Ili Tulog Anay"?
  moderato
  largo
  presto
  60s
 • Q4
  Anong tempo ng awitin ang mabagal ?
  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q5
  Alin ang naglalarawan sa melodic ostinato?
  binubuo ng mataas na himig
  binubuo ng himig o melody
  binubuo ng rhythm
  60s
 • Q6
  Anong ostinato ay binubuo ng rhythm lamang.
  descant
  rhythmic ostinato
  melodic ostinato
  60s
 • Q7
  Ang awiting "Kalesa" ay may tempong---------?
  mabilis at mabagal
  mabilis na mabilis
  mabagal na mabagal
  60s
 • Q8
  Alin ang hindi presto?
  Sa Ugoy ng Duyan
  Paru-Parong Bukid
  Magtanim ay DI Biro
  Leron Leron SInta
  60s
 • Q9
  Ano ang tawag sa paulit-ulit na mga rhythmic o melodic pattern na ginagamit bilang pansaliw sa mga awitin?
  ostinato
  instrumentong musikal
  descant
  60s
 • Q10
  Sa pagbuo ng ostinato, ano ang isinasaalang-alang?
  bilang ng kumpas
  mga nota at pahinga
  ang taong aawit
  60s
 • Q11
  Ang mga tunog ng palakpak, pitik ng daliri, patok sa mesa ay mga halimbawa ng __________?
  gawain ng kamay
  descant
  ostinato
  60s
 • Q12
  Alin sa mga sumusunod ang maaaring gamiting pansaliw sa isang awitin? *
  kasabay na sayaw
  tunog ng tambol
  pagmartsa habang natugtog
  60s
 • Q13
  Ano ang tawag sa isang hiwalay na melodiya na inaawit nang mas mataas kaysa sa original na tono?
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
 • Q14
  Sa anong grupo ng mang-aawit kadalasang nakikinig ang descant?
  choir
  orkestra
  solo singer
  60s
 • Q15
  Ang mang-aawit na kumakanta ng descant ay may uri ng boses na? *
  soprano
  alto
  baho
  60s

Teachers give this quiz to your class