placeholder image to represent content

Test Algoritmul lui Dijkstra

Quiz by Georgeta Preda

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Care este scopul principal al algoritmului lui Dijkstra?
  Determinarea celui mai scurt drum între un nod sursă și celelalte noduri din graf
  Identificarea tuturor ciclurilor dintr-un graf
  Determinarea numărului minim de muchii dintr-un graf
  Generarea unui arbore acoperitor minim într-un graf
  30s
 • Q2
  Care este algoritmul utilizat pentru determinarea celui mai scurt drum intr-un graf ponderat?
  Algoritmul lui Dijkstra
  Algoritmul lui Kruskal
  Algoritmul lui Bellman-Ford
  Algoritmul lui Prim
  30s
 • Q3
  Ce informație este necesară pentru a aplica corect algoritmul lui Dijkstra într-un graf ponderat?
  Greutatea totală a muchiilor din graf
  Nodul sursă de la care se va calcula drumul minim
  Diametrul maxim al grafului
  Numărul total de noduri din graf
  30s
 • Q4
  Care este complexitatea temporală a algoritmului lui Dijkstra în funcție de numărul de noduri din graf?
  O(n log n)
  O(log n)
  O(n^2)
  O(2^n)
  30s
 • Q5
  Ce structură de date este frecvent utilizată în implementarea algoritmului lui Dijkstra pentru a păstra nodurile nevizitate?
  Lista simplu înlănțuită
  Coada cu prioritate
  Coada
  Stiva
  30s
 • Q6
  Care este principiul de bază al algoritmului lui Dijkstra pentru găsirea celui mai scurt drum într-un graf ponderat?
  Principiul alegerii nodului cel mai îndepărtat
  Principiul alegerii drumului cel mai lung
  Principiul alegerii costului minim
  Principiul alegerii costului maxim
  30s
 • Q7
  Ce caracteristică trebuie să aibă un graf pentru ca algoritmul lui Dijkstra să ofere rezultate corecte?
  Graful trebuie să fie neorientat
  Toate nodurile trebuie să fie conectate între ele
  Toate ponderile marginilor trebuie să fie pozitive
  Marginea de cost minim trebuie să conecteze direct sursa cu destinația
  30s
 • Q8
  Ce este un graf ponderat?
  Un graf complet
  Un graf neorientat
  Un graf fără muchii
  Un graf în care fiecare muchie este asociată cu un cost sau o pondere
  30s
 • Q9
  Care este diferența principală între algoritmii lui Dijkstra și Bellman-Ford în ceea ce privește tratarea muchiilor negative?
  Algoritmul lui Dijkstra este mai eficient în cazul muchiilor negative
  Ambele algoritmi pot gestiona muchii negative
  Algoritmul lui Dijkstra nu poate gestiona muchii negative, în timp ce algoritmul Bellman-Ford poate
  Algoritmul Bellman-Ford necesită ponderi pozitive pentru a funcționa corect
  30s
 • Q10
  Ce reprezintă distanțele calculate de algoritmul lui Dijkstra în determinarea drumurilor minime între noduri într-un graf ponderat?
  Produsul ponderilor muchiilor de pe cel mai lung drum
  Media aritmetică a ponderilor muchiilor din graf
  Suma ponderilor muchiilor de pe drumul minim de la nodul sursă
  Pondere maximă a muchiilor conectate la un nod
  30s
 • Q11
  Ce reprezintă Algoritmul lui Dijkstra?
  Un algoritm de sortare
  Un algoritm pentru găsirea drumului cel mai scurt
  Un algoritm de căutare în adâncime
  Un algoritm pentru cifrarea datelor
  30s
 • Q12
  Care este complexitatea timpului de execuție a Algoritmului lui Dijkstra folosind o coadă prioritară?
  O(V^2)
  O(V log V)
  O(V+E)
  O((V+E) log V)
  30s
 • Q13
  Ce informații sunt necesare algoritmului lui Dijkstra pentru a găsi drumul cel mai scurt?
  Matricea de adiacență și un vector de vizitare
  Lista de adiacență și un nod final
  Graful ponderat și nodul de start
  Un graf neponderat și un nod arbitrar
  30s
 • Q14
  Ce se întâmplă dacă un graf folosit în Algoritmul lui Dijkstra conține muchii cu ponderi negative?
  Algoritmul lui Dijkstra nu funcționează corect
  Algoritmul generează o soluție suboptimală
  Algoritmul devine mai eficient
  Algoritmul intră într-un ciclu infinit
  30s
 • Q15
  Cum determină Algoritmul lui Dijkstra distanțele minime către toate celelalte noduri din graf?
  Prin împărțirea costului total la numărul de noduri
  Prin eliminarea nodurilor nevizitate
  Prin alegerea aleatorie a vecinilor
  Prin actualizarea costurilor minime către noduri adiacente
  30s

Teachers give this quiz to your class