placeholder image to represent content

TEST la Isorie - Clasa X C (iunie)

Quiz by Dumitraș Dan

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
18 questions
Show answers
 • Q1
  În ce an a avut loc ultimul asediu al Vienei, moment din care Imperiul Otoman cunoaște un declin constant?
  1688
  1653
  1683
  1699
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Care dintre următoarele enunțuri este FALS? După trecerea Transilvaniei sub stăpânire habsburgică, provincia era organizată prin „Diploma Leopoldină din 1691, conform căreia...
  continua să funcționeze Dieta
  rămâneau în vigoare vechile legi ale Principatului
  se mențineau privilegiile celor trei națiuni oficiale
  românii nu mai aveau statutul de tolerați
  45s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Românii care au acceptat unirea cu Biserca Catolică (greco-catolici) au ținut să-și păstreze unele lucruri specific ortodoxe. Care dintre următoarele caracteristici NU a fost păstrată?
  Sărbătorile ortodoxe
  Calendarul ortodox
  Azima preparată din aluat dospit
  Ritul ortodox (modul de oficiere a slujbei)
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Care dintre următoarele caracteristici NU a fost preluată de uniți (greco-catolici) din regulile Bisericii Catolice?
  Sărbătorile religioase catolice
  Supremația spirituală a papei
  Prepararea azimei din aluat nedospit
  Existența Purgatoriului
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Care dintre următoarele memorii/programe cu caracter național a fost redactat de episcopul unit Ioan Inochentie Micu-Klein în 1744?
  Cererile norodului românesc
  Proclamația de la Padeș
  Supplex Libellus Valachorum
  Supplex Libellus
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Unul dintre următoarele enunțuri NU face parte dintre argumentele istorice utilizate de episcopul unit Ioan Inochentie Micu-Klein în memoriile sale prin care cerea drepturi pentru români?
  Originea romană a poporului român
  Contribuția românilor la veniturile statului (platitori de impozite)
  Vechimea românilor în Transilvania
  Latinitatea limbii române
  45s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Una dintre personalitățile următoare NU este reprezetant al Școlii Ardelene:
  Gheorghe Șincai
  Mihail Apafi
  Ioan Budai-Deleanu
  Samuil Micu
  20s
  Edit
  Delete
 • Q8
  În ce an reprezentanții Școlii Ardelene au redactat programul politic al românilor din Transilvania, intitulat „Supplex Libellus Valachorum”?
  1791
  1691
  1718
  1701
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Statul românesc în care turcii au instaurat pentru prima dată regimul fanariot, în anul 1711, a fost:
  Moldova
  Transilvania
  Țara Românească
  Dobrogea
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Cronologic, care a fost ultima provincie românească anexată (alipită) de Imperiul Habsburgic?
  Bucovina
  Transilvania
  Banatul
  Oltenia
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11
  În anul 1812, în urma unui război cu turcii, Rusia a anexat:
  Bucovina
  Banatul
  Oltenia
  Basarabia
  20s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Ultimul domn român în Moldova, înainte de instaurarea regimului fanariot, a fost:
  Tudor Vladimirescu
  Ștefan Cantacuzino
  Dimitrie Cantemir
  Constantin Brâncoveanu
  30s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Care dintre următoarele enunțuri NU este o caracteristică a regimului fanariot în Principatele Române?
  Domnii erau numiți de sultan, pe viață
  Fiscalitatea excesivă (cresc impozitele și apar altele noi)
  Majoritatea domnilor fanarioți erau greci
  Desființarea armatei permanente
  30s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Care dintre următoarele obligații simboliza dependența politică (vasalitatea) a Țărilor Române față de Imperiul Otoman?
  Tributul (haraci)
  Mucarerul mic
  Aprovizionarea Constantinopolului
  Peșcheșul
  30s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Cum au reacționat boierii români în fața marginalizării lor și a grecizării domniei și a tuturor instituțiilor statului?
  S-au răsculat contra fanarioților
  S-au organizat militar pentru a înlătura dominația otomană
  Au adresat memorii marilor puteri vecine
  Au emigrat din țară
  30s
  Edit
  Delete
 • Q16
  Primul domn fanariot, în ambele Principate, a fost:
  Alexandru Ipsilanti
  Ioan Caragea
  Nicoale Mavrocordat
  Constantin Mavrocordat
  30s
  Edit
  Delete
 • Q17
  Mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu a pornit din Oltenia, în ianuarie 1821, când acesta a adresat poporului documentul intitulat:
  Act de unire și independență
  Cererile norodului românesc
  Supplex Libellus
  Proclamația de la Padeș
  30s
  Edit
  Delete
 • Q18
  În mai 1821 Todor Vladimirescu a fost arestat de eteriști și asasinat în apropiere de orașul...
  București
  Giurgiu
  Padeș
  Târgoviște
  20s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class