placeholder image to represent content

TEST la Istorie - Clasa X C

Quiz by Dan Dumitraș

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
18 questions
Show answers
 • Q1
  Cel care s-a remarcat în domeniul astronomiei, în secolul XVII, susținând că Pământul este rotund și se rotește în jurul Soarelui, a fost...
  Christian Huygens
  Isaac Newton
  Rene Descartes
  Galileo Galilei
  30s
 • Q2
  Regimul absolutist - în care regele deținea toată puterea - care a funcționat în Franța până la Revoluția din anul 1789, este numit...
  „Despotism Vechi”
  „Vechiul Regim”
  „Regimul Trecut”
  „Vechiul Regat”
  30s
 • Q3
  Interesele cărei clase sociale le-a reprezentat ideologia iluministă?
  Țărănimea
  Burghezia
  Orășenimea
  Nobilimea
  20s
 • Q4
  Care dintre următoarele afirmații nu este o idee specifică deiștilor?
  Dumnezeu a creat lumea
  Susțineau că Biserica Catolică trebuie să-și păstreze atotputernicia în societate
  Respingeau dogmele religioase
  Dumnezeu nu mai intervine în evoluția lumii
  30s
 • Q5
  Francmasoneria a fost:
  O concepție economică apărută în Franța
  O societate secretă înființată de iluminiști
  O doctrină religioasă formulată de atei
  Un curent politic care preamărea Franța
  45s
 • Q6
  Principiul separării puterilor în stat a fost formulat de filosoful iluminist...
  Voltaire
  Denis Diderot
  Jean Jacques Rousseau
  Montesquieu
  20s
 • Q7
  Care dintre filosofii iluminiști a fost preocupat de buna organizare a statului, propunând modelul unui rege filosof?
  Voltaire
  Jean Jacques Rousseau
  Denis Diderot
  Montesquieu
  20s
 • Q8
  Filosoful iluminist Jean Jacques Rousseau, în lucrarea „Contractul social”, a formulat :
  Doctrina economică fiziocrată
  Principiile economiei politice (legea cererii și ofertei)
  Principiul separării puterilor în stat
  Principiul suveranității poporului
  45s
 • Q9
  Care dintre următoarele nu a reprezentat o modalitate de răspândire a ideilor iluministe?
  Cafenele literare
  Filosofi-misionari, care mergeau dintr-un oraș într-altul
  Tipărituri: cărți, ziare, reviste,
  Saloane de lectură
  45s
 • Q10
  „Monarhii luminați” nu au fost preocupați de:
  Asigurarea bunăstării supușilor
  Introducerea unei separări a puterilor în stat
  Asigurarea fericirii supușilor
  Reducerea decalajui apărut între statele lor și Franța
  30s
 • Q11
  Unul dintre „monarhii luminați”, care l-a invitat pe filosoful Voltaire la Curtea sa, a fost regele Prusiei...
  Ecaterina II
  Frederick II
  Carol II
  Iosif II
  20s
 • Q12
  Primul reprezentant al dinastiei Stuart, urcat pe tronul Angliei în anul 1603, a fost regele:
  Carol I
  Iacob al II-lea
  Iacob I
  Carol al II-lea
  20s
 • Q13
  Una dintre următoarele caracteristici nu este specifică domniei primilor doi regi Stuart?
  I-au favorizat pe catolici, persecutându-i pe anglicani
  Au renunțat la colaborarea cu Parlamentul
  Au manifestat tendințe absolutiste
  Au fost toleranți cu protestanții anglicani, majoritari în Anglia
  30s
 • Q14
  Revoluția americană, care a dus la constituirea unui nou stat, SUA, s-a desfășurat sub forma...
  Unei revoluții clasice
  Unui război de independență
  Unei răscoale țărănești
  Unui război civil
  30s
 • Q15
  În 1641 Parlamentul a încercat să limiteze puterea regelui Carol I, prezentându-i documentul:
  „Mustrarea cea Mare”
  „Actul de uniformitate”
  „Petiția dreptului”
  „Declarația drepturilor”
  30s

Teachers give this quiz to your class