placeholder image to represent content

Test la ISTORIE - Clasa XI C (iunie)

Quiz by Dumitraș Dan

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
18 questions
Show answers
 • Q1
  Care dintre următoarele enunțuri NU este o caracteristică a regimurilor politice totalitare?
  Cultul personalităţii conducătorului
  Partid unic și ideologie politică unică
  Înființarea poliției politice ca instrument de represiune și teroare
  Respectarea drepturilor și libertăților cetățenești
  30s
 • Q2
  Care dintre următoarele ideologii este una totalitară, de extremă stângă?
  Fascismul
  Nazismul
  Democrația
  Comunismul
  20s
 • Q3
  Contextul în care apare și se afirmă fascismul, în Italia, la sfârșitul primului război mondial, a fost marcat de 3 dintre următorii 4 factori. Care NU se potrivește contextului?
  gravele probleme sociale (șomaj, greve)
  mari nemulțumiri în legătură cu tratatele de pace (teritorii revendicate)
  înlăturarea monarhiei și proclamarea republicii
  criza economică
  45s
 • Q4
  Care dintre următoarele trăsături NU este specifică fascismului italian?
  naționalismul extremist
  glorificarea instinctului și a voinței
  accentul pus pe rațiune
  organizarea societății într-o formă corporatistă
  45s
 • Q5
  Prima acțiune agresivă a Italiei fasciste, din anul 1936, care ilustrează politica expansionistă promovată de Mussolini, a fost:
  ocuparea Abisiniei (Etiopia, în Africa)
  atacarea Egiptului, aflat sub control britanic
  atacarea Greciei
  anexarea Albaniei
  30s
 • Q6
  În ce an a fost înființat Partidul Național Fascist de către Benito Mussolini, prin unificarea fasciilor înființate după primul război mondial?
  1925
  1919
  1922
  1921
  30s
 • Q7
  Care dintre următoarele categorii sociale/ocupaționale NU s-a numărat printre sprijinitorii fascismului italian?
  marii proprietari de pământ
  o parte a intelectualilor cu vederi naționaliste
  unii comandanți militari din primul război mondial
  muncitorimea
  30s
 • Q8
  Acțiunea prin care Mussolini a fost numit prim-ministru al Italiei, la 29 octombrie 1922, de către regele Victor Emmanuel al III-lea este numită:
  Legile fascistissime
  Manevra de forță fascistă
  Marșul asupra Romei
  Revolta cămășilor negre
  30s
 • Q9
  Care dintre următoarele măsuri represive, luate contra opozanților regimului, NU este specifică fascismului italian?
  pedeapsa cu închisoarea
  deportarea
  execuția
  arestul la domiciliu
  30s
 • Q10
  Una dintre următoarele măsuri NU a fost impusă de Mussolini, pentru consolidarea regimului fascist. Care este aceasta?
  măsuri care au încurajat corupția și au favorizat Mafia
  înlăturarea din administrație a funcționarilor bănuiți de antifascism
  interzicerea partidelor politice, cu excepția celui Fascist
  desființarea sindicatelor (înlocuite de corporații)
  30s
 • Q11
  Unul dintre statele următoare NU a făcut parte din alianța statelor agresoare (Pactul Tripartit), întemeiată în 1940. Care este acest stat?
  Italia
  Germania
  Japonia
  Austria
  20s
 • Q12
  Ura împotriva evreilor, una dintre trăsăturile principale ale nazismului german, poartă denumirea de:
  Holocaust
  Antisemitism
  Naționalism exacerbat
  Rasism
  20s
 • Q13
  Teoria „spațiului vital”, formulată de Hitler, se referă la...
  revenirea Germaniei la gloria din trecutul imperial (al III-lea Reich)
  dictatura unui singur partid, cel Nazist
  cucerirea de noi teritorii, pe seama statelor vecine
  reunirea tuturor germanilor în același stat
  45s
 • Q14
  Statul de la care Germania a ocupat regiunea Sudetă, la sfârșitul anului 1938, a fost:
  Polonia
  Austria
  Cehoslovacia
  Olanda
  20s
 • Q15
  Acțiunea agresivă prin care Germania nazistă a declanșat cel de-al doilea război mondial a fost:
  invadarea Poloniei, fără declarație de război
  dezmembrarea Cehoslovaciei
  transformarea Cehiei în protectorat
  anexarea Austriei la Germania
  30s

Teachers give this quiz to your class