placeholder image to represent content

TEST la ISTORIE - Clasa XII A (mai 2024)

Quiz by Dumitraș Dan

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1

  Mitropolia Ortodoxă a Țării Românești, cu reședința la Curtea de Argeș, a fost înființată de:

  Nicolae Alexandru în anul 1359

  Vladislav Vlaicu în 1370

  Petru I Mușat în 1386

  Mirceabcel Bătrân în anul 1388

  20s
 • Q2

  Dregătorul care era comandantul armatei, care răspundea de paza domnului și îi purta spada la ceremonii...

  Postelnicul

  Vornicul

  Stolnicul

  Spătarul

  20s
 • Q3

  Care dintre următoarele enunțuri este fals (NU este adevărat)?

  Denumirea de voievod este de origine slavă și avea sensul de comandant al armatei

  Sașii din Transilvania erau organizați administrativ-teritorial în scaune și districte

  Adunarea Țării, apărută încă din secolulXIV, a devenit o instituție permanentă, convocată regulat.

  În timpul domniilor fanariote, număruldregătorilor din Sfat (Divan) a crescut considerabil

  30s
 • Q4

  Logofătul era dregătorul domnesc care îndeplinea funcția de...

  Șef al cancelariei domnești

  Șef al grajdurilor domnești

  Șef al armatei

  Șef al meselor domnești

  20s
 • Q5

  În perioada fanariotă, care era modalitatea prin care domnii Moldovei și Țării Românești obțineau tronul?

  Desemnați de Divanul Domnesc

  Pe baza principiului ereditar

  Numiți direct de către sultan

  Aleși de marii boieri

  30s
 • Q6

  În perioada voievodatului, Adunarea stărilor privilegiate din Transilvania, a purtat denumirea de...

  Adunarea Țării

  Congregația Generală

  Consiliul Princiar

  Sfatul Domnesc

  20s
 • Q7

  Cum se numeau unitățile administrativ-teritoriale în care era împărțit teritoriul Moldovei în perioada medievală (Evul Mediu)?

  Ținuturi

  Țări

  Județe

  Districte

  15s
 • Q8

  Pe măsura înaintării cuceririi lor în Transilvania, maghiarii au organizat teritoriul în unități teritorial-administrative numite...

  Departamente

  Scaune

  Județe

  Comitate

  20s
 • Q9

  Care dintre următoarele denumiri - având sensul de „stăpân” - a fost adoptată de conducătorii Țărilor Române, odată cu apariția ceremonialului încoronării acestuia de către mitropolit?

  Rege

  Domn

  Voievod

  Principe

  20s

Teachers give this quiz to your class