placeholder image to represent content

Testa dig på texttyperna

Quiz by Cecilia Jalkebo

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Datum, hälsningsfras, personligt eller formellt språk beroende på mottagare, avsändare, ofta frågor och svar
  Krönika
  Brev
  Insändare
  30s
 • Q2
  Åsiktstext i tidning, subjektiv, innehåller tes och argument, skribenten vill påverka, vem som helst kan skriva.
  Insändare
  Nyhetsartikel
  Reportage
  30s
 • Q3
  Använder sinnen tex lukt, jagform, kan innehålla intervjuer, gestaltande beskrivningar, fakta om händelser, platser, personer.
  Brev
  Reportage
  Novell
  30s
 • Q4
  Väldigt kort text, svarar på några av de journalistiska frågorna VAD? NÄR? VEM? VARFÖR? HUR? VAR? Objektiv, rubrik och brödtext
  Notis
  Nyhetsartikel
  Insändare
  30s
 • Q5
  Kort berättelse med en huvudhandling, hoppar rakt in i texten. Monolog, tankar, känslor. vändpunkt, oväntat slut.
  Utredande text
  Novell
  Saga
  30s
 • Q6
  Vill väcka reaktioner och åsikter kring sakliga argument och fakta. Tes, argument och motargument.
  debattartikel
  reportage
  krönika
  30s
 • Q7
  Om något som hänt VAD? NÄR? VEM? VARFÖR? HUR? VAR? Objektiv. Rubrik, ingress, brödtext.
  Krönika
  Nyhetsartikel
  Reportage
  30s
 • Q8
  Åsiktstext kring ett ämne. Personligt skriven, inleds med personlig händelse och är därefter allmän. Ofta humoristisk, kan ge ett nytt perspektiv på en vardaglig händelse. Författaren vill få läsaren att tänka till.
  Insändare
  Novell
  Krönika
  30s
 • Q9
  Datum, känslor och tankar. Språket behöver inte anpassas utan kan vara personligt och vardagligt. Ofta privat. Ofta i dåtid.
  dagbok
  novell
  brev
  30s
 • Q10
  Förklarar hur du ska göra något. Målet står ofta i rubriken. Använder uppmaningar och ibland goda råd eller varningar och ibland bilder
  Resonerande
  Instruktion
  Argumenterande
  30s
 • Q11
  Sammanfattning av en text, film, teaterpjäs eller idrottshändelse. Klart och tydligt vad man refererar, handlingen återberättas korrekt, utan åsikter. Källa titel, författare och år måste anges.
  Recension
  Referat
  Novell
  30s
 • Q12
  Personligt skriven sammanfattning, reflektioner kring det men sett/ hört/läst. Egna åsikter och tankar.
  Recension
  Referat
  Krönika
  30s
 • Q13
  överskrift
  rubrik
  brödtext
  ingress
  30s
 • Q14
  Den inledande delen av en artikel. Dess uppgift är att sammanfatta artikeln genom att ta fram det viktigaste, och att locka till läsning av resten av artikeln. I tidningar och tidskrifter är ingressen vanligtvis ett stycke i fet stil mellan rubriken och brödtexten. Wikipedia
  ingress
  rubrik
  brödtext
  30s
 • Q15
  Den löpande texten i en tidningsartikel.
  rubrik
  brödtext
  ingress
  30s

Teachers give this quiz to your class