placeholder image to represent content

Thụ phấn

Quiz by Khôi Nguyễn Đức

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
3 questions
Show answers
 • Q1
  Thụ phấn được thực hiện bằng cách nào?
  Thụ phấn chỉ xảy ra khi có sự ngẫu nhiên từ môi trường.
  Thụ phấn chỉ diễn ra qua sự tác động của côn trùng.
  Thụ phấn có thể được thực hiện bằng cách tự thụ phấn hoặc qua sự trung gian của các tác nhân như gió, côn trùng, hay động vật.
  Thụ phấn chỉ có thể được thực hiện bằng cách tự thụ phấn.
  Thụ phấn chỉ liên quan đến quá trình sinh sản của cây.
  30s
 • Q2
  Thụ phấn chéo là gì?
  Thụ phấn chéo là quá trình thụ phấn trong đó phấn từ một hoa được truyền đến tuỳ phận của một hoa khác cùng loài.
  Thụ phấn chéo là quá trình thụ phấn do sự can thiệp của con người.
  Thụ phấn chéo là quá trình thụ phấn do sự cắt ghép của nhà nghiên cứu.
  Thụ phấn chéo là quá trình thụ phấn chỉ xảy ra trong hoa của cây quả.
  Thụ phấn chéo là quá trình thụ phấn chỉ xảy ra trong môi trường nông nghiệp.
  30s
 • Q3
  Quá trình thụ phấn diễn ra chủ yếu vào thời gian nào trong năm?
  Quá trình thụ phấn chủ yếu diễn ra vào mùa hè.
  Quá trình thụ phấn chủ yếu diễn ra vào mùa thu.
  Quá trình thụ phấn chủ yếu diễn ra vào mùa xuân.
  Quá trình thụ phấn chủ yếu diễn ra vào mùa đông.
  30s

Teachers give this quiz to your class