placeholder image to represent content

Theme 10

Quiz by Chang Ha

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
11 questions
Show answers
 • Q1

  Phát biểu nào sau đây về toàn cầu hóa là đúng?

  Cả 3 phương án đều đúng

  Toàn cầu hóa là quá trình tạo ra liên kết và sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng giữa các quốc gia trên quy mô toàn cầu

  Toàn cầu hóa là sự liên kết hợp tác kinh tế của các quốc gia trong các khu vực trên thế giới trên cơ sở tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội, hoặc có chung mục tiêu, lợi ích phát triển

  Toàn cầu hóa là một quá trình loại bỏ sự phân tách cách biệt về biên giới lãnh thổ quốc gia

  45s
 • Q2

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (...):

  Toàn cầu hóa diễn ra trên nhiều phương diện, trong đó ... là xu thế nổi trội nhất, vừa là trung tâm vừa là cơ sở và cũng là động lực thúc đẩy toàn cầu hóa các lĩnh vực khác.

  Toàn cầu hóa kinh tế

  Toàn cầu hóa xã hội

  Toàn cầu hóa kinh tế - xã hội

  Toàn cầu hóa chính trị

  45s
 • Q3

  "Hội nhập kinh tế quốc tế thực chất là mở rộng thị trường để thúc đẩy thương mại phát triển, tạo điều kiện cho sản xuất trong nước , tận dụng các lợi thế kinh tế của nước ta trong phân công lao động quốc tế, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chiều sâu với hiệu quả cao." Phát biểu trên là đúng hay sai?

  true
  false
  True or False
  45s
 • Q4

  Hội nhập kinh tế quốc tế có bao nhiêu tính tất yếu khách quan?

  3

  5

  4

  2

  45s
 • Q5

  Chọn đáp án SAI. Đâu là nội dung Hội nhập kinh tế quốc tế:

  Cả 3 đáp án đều sai

  Mở cửa thị trường, thu hút vốn, thúc đẩy công nghiệp hóa, tăng tích lũy

  Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hội nhập hiệu quả, thành công

  Thực hiện đa dạng các hình thức, các mức độ hội nhập kinh tế quốc tế

  45s
 • Q6

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (...): ... tạo ra cơ hội để các quốc gia giải quyết những vấn đề toàn cầu đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều, tận dụng được các thành tựu của cách mạng công nghiệp, biến nó thành động lực cho sự phát triển.

  Hội nhập kinh tế quốc tế

  Toàn cầu hóa kinh tế

  Khu vực hóa

  Toàn cầu hóa

  45s
 • Q7

  CNTB hiện đại đang ráo riết thực hiện ý đồ chiến lược biến quá trình toàn cầu hóa thành quá trình tự do hóa kinh tế và áp đặt chính trị theo quỹ đạo TBCN, khiến cho các nước đang và kém phát triển phải đối mặt với không ít rủi ro, thách thức, đó là:

  Gia tăng tình trạng bất bình đẳng trong trao đổi mậu dịch - thương mại giữa các nước đang phát triển và phát triển

  Cả 2 đáp án đều đúng

  Cả 2 đáp án đều sai

  Gia tăng sự phụ thuộc do nợ nước ngoài

  45s
 • Q8

  Xét về hình thức, hội nhập kinh tế quốc tế:

  Là toàn bộ các hoạt động kinh tế đối ngoại của một nước với nhiều hình thức đa dạng

  Là toàn bộ các hoạt động kinh tế đối nội của một nước với nhiều hình thức đa dạng

  Cả 3 đáp án đều đúng

  Là toàn bộ các hoạt động kinh tế đối nội và đối ngoại của một nước với nhiều hình thức đa dạng

  45s
 • Q9

  Đáp án nào dưới đây là một trong những tác động tích cực của hội nhập kinh tế quốc tế:

  Tăng cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường quốc tế, nguồn tín dụng và các đối tác quốc tế

  Gia tăng sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành kinh tế

  Tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế quốc gia vào thị trường bên ngoài

  Gia tăng nguy cơ bản sắc dân tộc và văn hóa truyền thống Việt Nam bị xói mòn trước sự "xâm lăng" của văn hóa nước ngoài.

  45s
 • Q10

  Có bao nhiêu tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế?

  5

  8

  7

  6

  45s
 • Q11

  "Adam Smith bàn về tác động của toàn cầu hóa như sau: "Toàn cầu hóa đã làm giảm đi tình trạng cô lập mà các nước đang phát triển thường gặp và tạo ra cơ hội tiếp cận tri thức cho nhiều người ở những nước đang phát triển."" Đúng hay sai?

  false
  true
  True or False
  45s

Teachers give this quiz to your class