placeholder image to represent content

Thêm hình ảnh để minh họa

Quiz by phucmathdn

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Chức năng chính của phần mềm Microsoft Word là gì?
  Tạo các tập tin đồ họa
  Tạo các tập tin thực thi
  Tính toán và lập bảng biểu
  Soạn thảo văn bản
  30s
 • Q2
  Phần đuôi mở rộng của tệp tin soạn thảo văn bản trong Mircrosoft Word 2010 là gì?
  .pptx
  .docx
  .txt
  .xlsx
  30s
 • Q3
  Để căn thẳng hai lề, ta chọn nút lệnh?
  Justify
  Center
  Align Text Left
  Justify
  30s
 • Q4
  Để thay đổi màu chữ, ta dùng nút lệnh?
  Underline
  Fill Color
  Font Size
  Font Color
  30s
 • Q5
  Chọn câu đúng quy tắc gõ Tiếng Việt trong các câu sau:
  Nước Việt Nam(Thủ đô là Hà Nội)
  Nước Việt Nam (Thủ đô là Hà Nội)
  Nước Việt Nam( Thủ đô là Hà Nội )
  Nước Việt Nam ( Thủ đô là Hà Nội )
  30s
 • Q6
  Phím nào trên bàn phím có chức năng xóa kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo trong chương trình Microsoft Word?
  End
  Backspace
  Home
  Delete
  30s
 • Q7
  Hai lệnh Find và Replace nằm trong nhóm lệnh nào trên dải lệnh Home?
  Nhóm Styles
  Nhóm Paragragh
  Nhóm Clipboard
  Nhóm Editing
  30s
 • Q8
  Để mở hộp thoại Font trong Microsoft Word, ta có thể sử dụng tổ hợp phím tắt là:
  Ctrl + D
  Ctrl + I
  Ctrl + B
  Ctrl + A
  30s
 • Q9
  Thay đổi lề của trang văn bản là thao tác:
  Trình bày trang
  Định dạng văn bản
  Lưu tệp văn bản
  Định dạng đoạn văn bản
  30s
 • Q10
  Để chèn hình ảnh vào văn bản, em đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh và thực hiện lệnh:
  Insert → Table
  Insert → Picture
  Home → Picture
  Page Layout → Picture
  30s
 • Q11
  Hình ảnh sau khi chèn vào văn bản thì:
  Tất cả đều sai
  không thể di chuyển sang vị trí khác
  không thể xóa
  có thể xóa
  30s
 • Q12
  Em có thể chèn được bao nhiêu hình ảnh vào văn bản
  3
  1
  Không hạn chế
  2
  30s
 • Q13
  Em có thể chèn vào văn bản những hình ảnh:
  do em vẽ trên giấy
  lấy từ trong sách giáo khoa
  được lưu trên đĩa cứng, đĩa CD, tải về từ Internet
  30s
 • Q14
  Em nhấn (nhưng không giữ) phím nào sau đây để gõ được tất cả các chữ là chữ hoa?
  Caps Lock
  Enter
  Shift
  Tab
  30s
 • Q15
  Thao tác nào dưới đây không phải là thao tác định dạng văn bản?
  Thay đổi phông chữ và căn lề
  Tăng lề đoạn văn bản
  Thay đổi kiểu chữ
  chình hình ảnh vào văn bản
  30s

Teachers give this quiz to your class