placeholder image to represent content

Tijd van regenten en vorsten: Een gouden eeuw?

Quiz by Martin Visser

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Wat is de juiste volgorde van de onderstaande gebeurtenissen?
  Einde van de Opstand - Oprichting van de VOC - Oprichting Amsterdamse beurs - Rembrandt schildert Nachtwacht
  Oprichting van de VOC- Oprichting Amsterdamse - Rembrandt schildert Nachtwacht - Einde van de Opstand - Rembrandt schildert Nachtwacht
  Oprichting Amsterdamse beurs - Rembrandt schildert Nachtwacht - Einde van de Opstand - Oprichting van de VOC
  Oprichting van de VOC - Oprichting Amsterdamse beurs - Rembrandt schildert Nachtwacht - Einde van de Opstand
  30s
 • Q2
  Waarin was het middel van bestaan en de staatsinrichting van de Republiek anders dan die in omringende landen?
  Men deed in de Republiek erg aan ruilhandel en de koning had de macht.
  Men deed in de Republiek erg aan akkerbouw en de Gewestelijke-Staten hadden de macht.
  Men deed in de Republiek erg aan landbouw en de landvoogd had de macht.
  Men deed in de Republiek erg aan handel, nijverheid en de Staten-Generaal had de macht.
  30s
 • Q3
  Wat is het verband tussen de oprichting van de beurs in A'dam en De Nachtwacht, 40 jaar later?
  Door de handel op de beurs waren mensen benieuwd naar de regenten.
  Door de activiteiten van de regenten daar wilde Rembrandt hen per se schilderen.
  De beurs in A'dam was een perfecte ruimte om Rembrandt's schilderijen tentoon te stellen.
  Door het geld wat werd verdiend konden regenten zo'n duur schilderij laten maken.
  30s
 • Q4
  Welke jaartallen horen bij het tijdvak van regenten en vorsten?
  1700-1800
  1400-1500
  1600-1700
  1800-1900
  30s
 • Q5
  Wat is de juiste volgorde van de onderstaande tijdvakken?
  Tijd van steden en staten - Tijd van ontdekkers en hervormers - Tijd van regenten en vorsten
  Tijd van ontdekkers en hervormers - Tijd van regenten en vorsten - Tijd van steden en staten
  Tijd van steden en staten - Tijd van ontdekkers en hervormers - Tijd van regenten en vorsten
  Tijd van regenten en vorsten - Tijd van steden en staten - Tijd van ontdekkers en hervormers
  30s
 • Q6
  Waarmee kun je wat je ziet op de bijgevoegde foto uit 2016 vergelijken?
  Question Image
  Armenopvang tijdens de gouden eeuw.
  De inname van Den Bosch door Frederik Hendrik.
  De tiende penning ingevoerd door Alva.
  Pakhuizen tijdens de gouden eeuw.
  30s
 • Q7
  Wat is een onbedoeld gevolg van de oprichting van de VOC?
  Minder concurrentie tussen Nederlandse handelaren.
  Schepen vertrekken richting Indië.
  Het ontstaan van de Inter-Aziatische handel
  Meer winst voor de Nederlandse handelaren.
  60s
 • Q8
  Wat is de juiste chronologische volgorde van de onderstaande gebeurtenissen?
  De Opstand - Republiek stuurt ontdekkers erop uit - Portugal route naar Azië
  Republiek stuurt ontdekkers erop uit - Portugal route naar Azië - De Opstand
  Portugal route naar Azië - De Opstand - Republiek stuurt ontdekkers erop uit
  30s
 • Q9
  Wat voor soort oorzaak is het vluchten van Joden en protestanten uit Antwerpen in 1585 vooral?
  Economische
  Culturele
  Religieuze
  Politieke
  30s
 • Q10
  Wat heeft het ontstaan van de driehoekshandel te maken met de oprichting van de WIC?
  De oprichting van de WIC is een gevolg van het ontstaan van de driehoekshandel.
  De oprichting van de WIC is een oorzaak van het ontstaan van de driehoekshandel.
  Niets, de twee gebeurtenissen houden geen enkel verband met elkaar.
  30s

Teachers give this quiz to your class