placeholder image to represent content

Tijd van steden en staten VWO-1

Quiz by Martin Visser

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
53 questions
Show answers
 • Q1
  Hoe heet het tijdvak voorafgaand aan de late middeleeuwen?
  Tijd van monniken en ridders
  Tijd van Grieken en Romeinen
  Tijd van schilden en bijbels
  Tijd van ontdekkers en hervormers
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Van wanneer tot wanneer plaatsen wij de late middeleeuwen?
  Van 500 tot 1000 na Christus.
  Van 1500 tot 1000 voor Christus.
  Van 1000 tot 1500 na Christus.
  Van 1500 tot 1600 na Christus.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Welke overeenkomst zit er tussen de tijd van Grieken en Romeinen en die van steden en staten?
  In beide was overal landbouw het belangrijkste middel van bestaan.
  In beide was het polytheïsme de heersende vorm van godsdienst in Europa.
  In beide was de wetenschap belangrijker dan geloof.
  In beide waren grote steden in opkomst.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Waarom moest Mohammed in eerste instantie vertrekken uit Mekka?
  Hij hield teveel vast aan de stam waaruit hij afkomstig was.
  Hij had geen belastingen betaald en werd verbannen.
  Hij was daar niet welkom met zijn boodschap van polytheïsme.
  Hij was daar niet welkom met zijn boodschap van monotheïsme.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Hoe heet het vertrek van Mohammed van Mekka naar Medina?
  Kerstening
  Kruistocht
  Hidsjra
  Jihad
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Welk Europees heeft onder sterke culturele invloed van de islam gestaan?
  (Zuid-)Spanje
  Italie
  Frankrijk
  Groot-Britannie
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Op welk vlak was Harun Al Rashid al veel vooruitstrevender dan dat Karel de Grote dat was?
  Op economisch vlak, maar Harun Al Rashid had al pinautomaten laten aanleggen.
  Op religieus vlak, want het geloof stond voor hem op het tweede plan.
  Op wetenschappelijk vlak, want men had al theorien over de big bang.
  Op bestuurlijk vlak, want hij gebruikte ambtenaren om zijn rijk te besturen.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Uit welk tijdvak komt het gebouw uit de bijgevoegde afbeelding?
  Question Image
  Tijd van steden en staten
  Tijd van jagers en boeren
  Tijd van monniken en ridders
  Tijd van Grieken en Romeinen
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Wat is de juiste (chronologische) volgorde van de onderstaande tijdvakken?
  Tijd van Grieken en Romeinen, tijd van monniken en ridders, tijd van jagers en boeren,
  Tijd van jagers en boeren, tijd van monniken en ridders, tijd van Grieken en Romeinen
  Tijd van Grieken en Romeinen, tijd van jagers en boeren, tijd van monniken en ridders
  Tijd van jagers en boeren, tijd van Grieken en Romeinen, tijd van monniken en ridders
  45s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Wat is de juiste (chronologische) volgorde van de onderstaande tijdvakken?
  Tijd van Grieken en Romeinen, tijd van monniken en ridders, tijd van steden en staten
  Tijd van Grieken en Romeinen, tijd van steden en staten, tijd van monniken en ridders
  Tijd van monniken en ridders, tijd van steden en staten, tijd van Grieken en Romeinen
  Tijd van monniken en ridders, tijd van Grieken en Romeinen, tijd van steden en staten
  45s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Wat is de juiste (chronologische) volgorde van de onderstaande tijdsperiodes?
  Prehistorie, historie
  Historie, prehistorie
  45s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Wat is de juiste (chronologische) volgorde van de onderstaande tijdsperiodes?
  Oudheid, middeleeuwen, nieuwe tijd, prehistorie
  Middeleeuwen, nieuwe tijd, prehistorie, oudheid
  prehistorie, middeleeuwen, nieuwe tijd, oudheid
  Prehistorie, oudheid, middeleeuwen, nieuwe tijd
  45s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Met welke tijdsperiode komt het tijdvak van monniken en ridders overeen?
  Vroege middeleeuwen
  Prehistorie
  Oudheid
  Late middeleeuwen
  45s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Met welke tijdsperiode komt het tijdvak van steden en staten overeen?
  Late middeleeuwen
  Prehistorie
  Oudheid
  Vroege middeleeuwen
  45s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Uit welk tijdvak komt het gebouw uit de bijgevoegde afbeelding?
  Question Image
  De tijd van jagers en boeren
  De tijd van monniken en ridders
  De tijd van ontdekkers en hervormers
  De tijd van steden en staten
  10s
  Edit
  Delete
 • Q16
  Wie riep edelen en het voetvolk in de elfde eeuw na Christus op tot een kruistocht?
  Godfried van Bouillon
  De kalief van Bagdad
  De bisschop van Canterbury
  Paus Urbanus II
  10s
  Edit
  Delete
 • Q17
  Waarin maakte Frankrijk en Engeland in de late middeleeuwen grote stappen?
  In het ontstaan van een christelijke kerk.
  In het oprichten van kruisvaardersstaatjes in het Heilige land.
  Op het gebied van het veroorzaken van grote oorlogen binnen Europa.
  In de ontwikkeling van een nationale staat.
  10s
  Edit
  Delete
 • Q18
  Waarom past het bijgevoegde icoon goed bij de tijd van steden en staten?
  Question Image
  De stadspoort toont het belang van steden aan, de kathedraal het grotere belang van geloof.
  De stadspoort toont hoe weinig macht steden hadden, op de achtergrond een klein houten kerkje.
  De vuurtoren toont aan dat handel belangrijker werd, op de achtergrond zie je een kerker voor krijgsgevangenen.
  In de toren werden prinsessen opgesloten, op de achtergrond een eng fort.
  60s
  Edit
  Delete
 • Q19
  Welk blijvend gevolg had de kruistochten op Europa?
  Er was nauw contact tussen Europa en het Midden-Oosten.
  Er was niet of nauwelijks contact tussen Europa en het Midden-Oosten.
  Er werden missionarissen gestuurd naar de verre uithoeken van het Midden-Oosten.
  Grote delen van Europa werden bekeerd tot de islam.
  60s
  Edit
  Delete
 • Q20
  Waaruit blijkt dat geestelijken minstens evenveel macht als koningen konden hebben in de tijd van steden en staten?
  Een bisschop moest in Frankrijk rond 1300 rekening houden met de wensen van de koning.
  Een eenvoudige monnik kon de biecht afnemen bij geweldadige ridders.
  Een abt, het hoofd van een klooster, kon de inwoners van een dorp voorzien van voedsel.
  De paus bracht in 1099 met enkele woorden duizenden ridders op de been.
  60s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class