placeholder image to represent content

Tin học 8 - Chủ đề A - Bài 1. Vài nét lịch sử phát triển máy tính

Quiz by Hồng Nguyễn

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
21 questions
Show answers
 • Q1
  Máy tính đầu tiên của loài người có tên là gì?
  Charles Xavier
  Pascaline
  Blaise Pascal
  John
  30s
 • Q2
  Máy tính đầu tiên của loài người do ai sáng chế?
  John
  Pascalime
  Charles Xavier
  Blaise Pascal
  30s
 • Q3
  Nhà sáng chế đầu tiên là người của nước nào?
  Mỹ
  Pháp
  Việt Nam
  Nhật Bản
  30s
 • Q4
  Năm bao nhiêu ông đã sáng chế ra máy tính đầu tiên của loài người?
  1644
  1642
  1643
  1645
  30s
 • Q5
  Điền từ thích hợp vào chỗ chấm. Máy Pascalime chỉ thực hiện được … và … nhưng nó đã mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử toán và lịch sử phát triển của máy tính.
  Phép nhân – phép trừ
  Phép nhân – phép chia
  Phép cộng – phép chia
  Phép cộng – phép trừ
  30s
 • Q6
  Khi nào thì các máy tính cơ học được thiết kế lại?
  1870
  1800
  1950
  1900
  30s
 • Q7
  Máy tính cơ học được thiết kế lại làm gì?
  Mô tơ điện
  Tủ lạnh
  Quạt điện
  Ti vi
  30s
 • Q8
  Khi nào thì nhà Toán học John von Neuman (người Mỹ) công bố đề xuất về nguyên lí hoạt động theo chương trình của máy tính điện tử?
  1744
  1944
  1644
  1844
  30s
 • Q9
  Nguyên lí nào là nền móng cho sự phát triển của máy tính điện tử?
  Nguyên lí toán học
  Nguyên lí Von Neumann
  Nguyên lí Thomas
  Nguyên lí Pascaline
  30s
 • Q10
  Điền từ thích hợp vào chỗ chấm. Những máy tính xuất hiện trong cùng một giai đoạn được coi là ……
  không có đáp án nào đúng
  Nhiều thế hệ
  cùng một thế hệ
  Khác thế hệ
  30s
 • Q11
  Có mấy thế hệ máy tính?
  2
  5
  4
  3
  30s
 • Q12
  Thế hệ thứ nhất, các máy tính ra đời vào khoảng thời gian nào?
  1955 - 1965
  1945 - 1965
  1945 - 1955
  1935 - 1945
  30s
 • Q13
  Thế hệ thứ hai, các máy tính ra đời vào khoảng thời gian nào?
  1935 - 1965
  1945 - 1955
  1935 - 1945
  1955 - 1965
  30s
 • Q14
  Sự bùng nổ của máy tính ở thế hệ thứ ba vào giai đoạn nào?
  1955 - 1974
  1965 - 1970
  1965 – 1974
  1955 - 1970
  30s
 • Q15
  Thế hệ thứ tư , các máy tính ra đời vào khoảng thời gian nào?
  1974 - 1989
  1955 - 1970
  1965 – 1974
  1974 - 1990
  30s

Teachers give this quiz to your class