placeholder image to represent content

Tööliste olukord ptk 10

Quiz by Liisu Tähe

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
13 questions
Show answers
 • Q1
  Miks olid tööliste tööpäevad nii pikad?
  Ei tea
  Tööliste soov kõrgemale palgale
  Tööliste tööpäevad polnudki pikad
  Ettevõtjatel oli kasulik kalleid masinaid pidevalt töös hoida,
  60s
 • Q2
  Ühe valdkonna tööliste ühendus oma huvide kaitseks suhtes tööandjatega
  ametiühing
  60s
 • Q3
  Tööseisak majanduslike või poliitiliste nõudmiste toetuseks
  Streik
  60s
 • Q4
  Mida töölised eelkõige nõudsid töölisliikumise kaudu?
  sooviti pikemat puhkeaega
  tualettide hooldamist, tasuta seepi kätepesuks
  liiga madal palk
  paremat haridust
  60s
 • Q5
  Mis ohustas tekstiilivabrikutes tööliste tervist?
  gaasid
  ebapiisav hügeen
  Umbne ja tolmune töökeskkond
  pikad tööpäevad
  60s
 • Q6
  Kaevandustes ja keemiaettevõtetes ohustasid tööliste tervist
  Ohtlikud gaasid
  Ei tea
  Ohte polnud
  60s
 • Q7
  Kaevandustes ja metalli­tööstuses olid palgad üldiselt kõrgemad kui tekstiilivabrikutes.
  Jah
  Ei
  60s
 • Q8
  Miks oli tööandjatel nii kerge töölisi ära kasutada?
  Ei tea
  Tööliste eneseteadvus oli kõrge
  Tööliste eneseteadvus oli madal
  60s
 • Q9
  Riik, kus hakkati I korda maksma pensioni
  Suurbritannia Chrales I
  Venemaa Aleksander I
  Saksamaa Bismarck
  60s
 • Q10
  Miks hakkasid 19. sajandi lõpul riikide valitsused tööliste heaolule senisest suuremat tähelepanu pöörama?
  Tööliste streikimine oli edukas
  Ei tea
  Valimisõiguse laienemine ka töölistele.
  60s
 • Q11
  Milliseid eeliseid andis töölistele ametiühingutega liitumine?
  tööliste nõudmiste jõud vähenes
  Ei tea
  Tööliste nõudmistele oli suurema jõud
  Kõik said oma kogemusi vahetada
  60s
 • Q12
  Mil moel õnnestus neil oma olukorda parandada?
  Streikimise
  60s
 • Q13
  Mille abil õnnestus tööliste oma mõjuvõimu suurenda, et oma õiguste eest seista?
  Ametiühing
  60s

Teachers give this quiz to your class