placeholder image to represent content

Tukuyin ang tamang kahulugan ng mga imahe o simbolong ginamit sa sumusunod na pahayag. Piliin ang titik ng tamang sagot.

Quiz by Chzarlaine Joy Agua

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Tila nagdilang-anghel ang ina sa kaniyang sinabi. Parang isang panaginip ang nangyari sa buhay ng kaniyang anak.
  C. may mga nakitang anghel ang kaniyang anak.
  A. nagkatotoo ang kaniyang sinabi at tila isang himala ang nangyari sa anak.
  A. nagkatotoo ang kaniyang sinabi at tila isang himala ang nangyari sa anak.
  B. isang anghel ang nagsabi na mangyayari ang lahat.
  30s
 • Q2
  2. Mistula kang tinik sa aking pangarap.
  A. isang sagabal o hadlang sa kaniyang mga pangarap.
  B. natinik siya kaya hindi nakamit ang mga pangarap.
  A. isang sagabal o hadlang sa kaniyang mga pangarap.
  C. pinangarap ngunit hindi natupad.
  30s
 • Q3
  3. Ikaw ang ilaw na dumating sa aking buhay.
  B. siya ang pag-asa sa kaniyang buhay.
  C. dumating na ilaw sa buhay.
  A. may ilaw siyang dala kaya may liwanag.
  B. siya ang pag-asa sa kaniyang buhay.
  30s
 • Q4
  4. Ang ama ay pumuputol ng maliliit na sanga sa bawat madaanan.
  A. kumukuha ng sanga upang may panggatong.
  B. palatandaan na doon ang daan pabalik.
  A. kumukuha ng sanga upang may panggatong.
  C. kumuha ng sanga upang paglaruan.
  30s
 • Q5
  5. Nagwagayway ng panyong puti ang mga kalaban. Nangangahulugan ito na:
  C. maraming namatay sa laban.
  A. gusto pa nila ng laban.
  B. sumusuko na sila sa laban.
  B. sumusuko na sila sa laban.
  30s

Teachers give this quiz to your class