placeholder image to represent content

UF1.MP7.APD

Quiz by MARTA LACALLE GARRIDO

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Alimentar-se és...

  Una AIVD

  Una ABVD

  Una AVDA

  30s
 • Q2

  LLegir és...

  Una AIVD

  Una ABVD

  Una AVDA

  30s
 • Q3

  Viatjar és...

  Una ABVD

  Una AVDA

  Una AIVD

  30s
 • Q4

  Utilitzar el transport públic és...

  Una ABVD

  Una AVDA

  Una AIVD

  30s
 • Q5

  Si tres germans adults es reparteixen la cura de la mare, es tracta de...

  Suport informal

  Suport informal

  Suport no formal

  30s
 • Q6

  El criteri principal per a triar un recurs és...

  El respecte per la decisió de la persona.

  El respecte a les recomanacions del metge de família.

  El respecte a les recomanacions del BVD.

  30s
 • Q7

  La discrepància entre les necessitats de les persones en situació de dependència i la capacitat de les famílies per a atendre les seves necessitats les resol...

  El suport no formal

  El suport informal

  El suport formal

  30s
 • Q8

  Els objectius del SAD són:

  Les altres dues respostes són correctes

  Fomentar el desenvolupament de conductes i hàbits saludables.

  Mantenir l'autonomia de la persona

  30s
 • Q9

  Les actuacions del SAD es concreten en tres àrees:

  Serveis d'atenció personal, serveis d'atenció a la llar i serveis d'integració a l'entorn.

  Mobilitzacions, cura i higiene de la roba i activitats d'estimulació cognitiva

  Suport a l'hora de vestir-se, higiene en l'entorn de la persona i acompanyament en activitats fora del domicili.

  30s
 • Q10

  La finalitat de les actuacions del SAD és...

  Fomentar hàbits de vida saludables que previnguin la pèrdua d'independència.

  Fomentar que la persona usuària participi en les tasques i millori la seva independència.

  Les altres dues són correctes.

  30s
 • Q11

  Les actuacions rehabilitadores com aconseguir que l'usuari/a pugui tornar a ser capaç de vestir-se, rentar-se, caminar...

  Són tasques pròpies del fisioterapèuta.

  Són tasques pròpies del terapeuta ocupacional.

  Són tasques pròpies del SAD

  30s
 • Q12

  Els usuaris del SAD són...

  menors

  persones grans amb alt nivell de dependència.

  persones que han patit una lesió que no els impedeix l'execució de les AVDs.

  30s
 • Q13

  El SAD i el TAD:

  Són el mateix servei.

  Són serveis complementaris.

  El TAD no existeix.

  30s
 • Q14

  La concesió del servei es basa en...

  La informació aportada per l'assistent/a social i el metge de família.

  La informació aportada per entrevistes, qüestionaris, esclaes i observació directa.

  La documentació aportada per la família i la informació facilitada en un formulari.

  30s
 • Q15

  És un dret de la persona usuària:

  Rebre la prestació respectant en tot moment la seva individualitat i dignitat personal.

  Facilitar l'exercici de la prestació a les persones que atenen el servei.

  Informar de qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació personal, familiar, social i econòmica.

  30s

Teachers give this quiz to your class