placeholder image to represent content

UKŁAD KRWIONOŚNY G3 B POZIOM

Quiz by Jolanta Salkovska

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
15 questions
Show answers
 • Q1
  JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNIĄ KOMÓRKI KRWI PRZEDSTAWIONE NA OBRAZKU?
  Question Image
  transportową
  wydalniczą
  termoregulacji
  ochronną
  45s
 • Q2
  W KTÓREJ CZĘŚCI SERCA ZACZYNA SIĘ MAŁY OBIEG KRWI?
  w prawej komorze
  w lewej komorze
  w lewym przedsionku
  w prawym przedsionku
  45s
 • Q3
  CO NAZYWAMY AUTOMATYZMEM SERCA?
  rytmiczne kurczenie się mięśnia sercowego bez pomocy impulsów nerwowych
  rytmiczne kurczenie się mięśnia sercowego regulowany przez układ humoralny
  rytmiczne kurczenie się mięśnia sercowego regulowany przez somatyczny układ nerwowy
  rytmiczne kurczenie się mięśnia sercowego z pomocą impulsów nerwowych
  45s
 • Q4
  CO JEST OZNACZONE NUMEREM 6?
  Question Image
  lewa komora
  prawa komora
  lewy przedsionek
  prawy przedsionek
  45s
 • Q5
  JAK A JEST FUNKCJA UKŁADU KRWIONOSNEGO?
  termoregulacja,ochrona,wydalanie
  transport, wydalanie, trawienie
  termoregulacja, wydalanie, transport
  termoregulacja, ochrona, transport
  45s
 • Q6
  KTORE KOMÓRKI KRWI ODPOWIADAJĄ ZA KRZEPNIĘCIE KRWI?
  erytrocyty
  fagocyty
  trombocyty
  leukocyty
  45s
 • Q7
  DLACZEGO KREW SSAKÓW JEST KOLORU CZERWONEGO?
  trombocyty posiadają hemoglobinę
  erytrocyty zawierają hemoglobinę
  leukocyty posiadają hemoglobinę
  we krwi jest czerwony barwnik
  45s
 • Q8
  KTÓRE KOMÓRKI KRWI NIE POSIADAJĄ JĄDER?
  leukocyty, trombocyty
  trombocyty, fagocyty
  erytrocyty, leukocyty
  trombocyty, erytrocyty
  45s
 • Q9
  JAKIMI NACZYNIAMI W MAŁYM OBIEGU WYPŁYWA NIEUTLENIONA KREW Z SERCA?
  kapilarami
  tętnicami
  żyłami
  naczyniami włosowatymi
  45s
 • Q10
  JAK SIĘ NAZYWA NAJWIEKSZA TĘTNICA TWEGO CIAŁA?
  aorta
  tętnica główna
  tętnica płucna
  tętnica szyjna
  45s
 • Q11
  W KTÓRYM OBIEGU KREW UTLENIA SIĘ?
  duży obieg krwi
  w małym i dużym obiegu krwi
  mały obieg krwi
  45s
 • Q12
  KTÓRA KOMÓKA KRWI PRODUKUJE PRZECIWCIAŁA?
  fagocyty
  erytrocyty
  trombocyty
  limfocyty
  45s
 • Q13
  W KTÓREJ CZĘŚCI SERCA ZAWSZE JEST UTLENIONA KREW?
  w lewej części
  w żadnej
  w prawej części
  wszystkie odpowiedzi są poprawne
  120s
 • Q14
  W KTÓRYCH NACZYNIACH KRWIONOŚNYCH WYSTĘPUJĄ ZASTAWKI?
  w żyłach i tętnicach
  w żyłach
  w kapilarach
  w tętnicach
  120s
 • Q15
  KREW Z WIELKIEGO OBIEGU SPŁYWA DO....
  lewej komory
  prawej komory
  prawego przedsionka
  lewego przedsionka
  45s

Teachers give this quiz to your class