placeholder image to represent content

UKE 14 Quiz

Quiz by Amrit Bahadur Poudel

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Hvilken av de følgende figurene er ikke en firkant? (kan velge flere svar)

  Question Image

  d & e 

  C

  c, d & e

  60s
 • Q2

  Kvadrat er et rektangel. Er det alltid sant? 

  Question Image

  Altid

  Jeg vet ikke 

  Aldri

  Noen ganger 

  30s
 • Q3

  Hvilke av følgende sett med linjer er ikke vinkelrett? (Which of the following set of lines are not perpendicular ?

  Question Image

  i og iv 

  i, iv og v 

  ii 

  v

  30s
 • Q4

  Diagonalene i et parallellogram deler parallellogrammet i fire likebeinte trekanter

  Question Image

  Jeg vet ikke 

  Aldri 

  Noen ganger 

  Altid

  30s
 • Q5

  Diagonalene i et kvadrat deler kvadratet i fire rettvinklede trekanter.

  Question Image

  Altid

  Aldri

  Jeg vet ikke 

  Noen ganger 

  30s
 • Q6

  Den lengste diagonalen i en drake er symmetrilinja i draken.

  Question Image

  Aldri

  Noen ganger 

  Altid

  Jeg vet ikke 

  30s
 • Q7

  Hvor lang er lekebilen?

  Question Image

  6 til 7 cm

  7 cm

  Det var vanskelig å måle

  5 cm

  30s
 • Q8

  Omkretsen av gitt figur er 10.

  Question Image
  false
  true
  True or False
  30s
 • Q9

  Arealet av parallellogram er ( 1 unit -1 cm)

  Question Image

  45 cm2

  49,5 cm2

  Det var vanskelig å måle

  45 cm

  30s
 • Q10

  Hvilken vinkel er størst?

  Question Image

  A

  A og B har samme størrelse

  A og B

  B

  30s

Teachers give this quiz to your class