placeholder image to represent content

Unang Buwanang Pagsusulit sa CHRISTIAN LIVING 8

Quiz by Ms. Ma. Agot Asuncion G. Cerbito

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1
  Sa aklat na ito nasusulat ang pagkakatawang-tao ni Jesukristo.
  Lumang Tipan
  Bagong Tipan
  30s
 • Q2
  Ito ang tawag sa unang limang aklat ng Bibliya.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q3
  Siya ang namamagitan sa Diyos at sa tao sa pagtanggap ng mga Sakramento.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q4
  Ang pag-ibig ng walang asawa na malayang pinili ng mga relihiyoso at relihiyosa.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q5
  Ito ang Sakramento ng pagtatalaga kung saan nakatatanggap sila ng tawag ng Panginoon upang magpari.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q6
  Isa siya sa naging saksi sa pagtalima ng pananampalataya ayon sa Banal na Kasulatan at siya’y kinikilalang “Ama ng lahat ng sumasampalataya”.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q7
  Siya ang isa sa alagad ni Hesus na nagtanong kung paano malalaman ang daan papunta sa Ama.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q8
  Ito ang talaan na kinikilala ng Simbahan mula pa noong Tradisyon ng mga Apostol. Ito ay ang lahat ng kalipunan ng mga talaan ng mga Aklat ng Banal na Kasulatan
  bibliya
  sulat ni san pablo
  pentateuch
  ebanghelyo
  30s
 • Q9
  Siya ang gumagabay sa mga taong nag-akda upang iulat nila ang ibig Niyang ituro sa atin.
  Kaluluwa
  Anghel
  Espiritu Santo
  Mga Santo
  30s
 • Q10
  Ilan ang bilang ng aklat sa lumang aklat?
  27
  46
  64
  72
  30s
 • Q11
  Ilan ang bilang ng aklat sa bagong aklat?
  46
  64
  27
  72
  30s
 • Q12
  Tayo ay tinatawag na maging tapat at makatotohanan sa ating pagkilos at pagsasalita dahil tungkulin nating hanapin ang katotohanan.
  mali
  tama
  30s

Teachers give this quiz to your class