placeholder image to represent content

UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 1 Quarter 1

Quiz by Pilinda Rose Dominguez

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin ang  tsek (√) ang larawan na nagpapakita ng gawain sa paaralan at ekis (X) kung hindi. 

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Piliin ang  tsek (√) ang larawan na nagpapakita ng gawain sa paaralan at ekis (X) kung hindi. 

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Piliin ang  tsek (√) ang larawan na nagpapakita ng gawain sa paaralan at ekis (X) kung hindi. 

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Piliin ang  tsek (√) ang larawan na nagpapakita ng gawain sa paaralan at ekis (X) kung hindi. 

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Piliin ang  tsek (√) ang larawan na nagpapakita ng gawain sa paaralan at ekis (X) kung hindi. 

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Piliin ang   T kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tama at M kung ang sinasaad ngpangungusap ay mali.

  Mahalagang malaman mo ang batayang impormasyonsa iyong sarili.

  M

  T

  300s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Piliin ang   T kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tama at M kung ang sinasaad ngpangungusap ay mali.

  Bawat bata ay may sariling pangalan.

  T

  M

  300s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Piliin ang   T kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tama at M kung ang sinasaad ngpangungusap ay mali.

  Dapat kalimutan ang petsa ng kapanganakan.

  M

  T

  300s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Piliin ang   T kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tama at M kung ang sinasaad ngpangungusap ay mali.

  Ang paaralan ang aking tirahan.

  T

  M

  300s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Piliin ang   T kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tama at M kung ang sinasaad ngpangungusap ay mali.

  Mahalagang alam mo ang iyong tirahan.

  T

  M

  300s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Uriin ang mga kasuotan ayon sa panahon ng paggamit.

  Question Image

  Kung pangtag-init

  Kung pangtag-ulan

  Kung pangtag-lamig

  300s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Uriin ang mga kasuotan ayon sa panahon ng paggamit.

  Question Image

  Kung pangtag-ulan

  Kung pangtag-lamig

  Kung pangtag-init

  300s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Uriin ang mga kasuotan ayon sa panahon ng paggamit.

  Question Image

  Kung pangtag-ulan

  Kung pangtag-ulan

  Kung pangtag-lamig

  Kung pangtag-init

  300s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Uriin ang mga kasuotan ayon sa panahon ng paggamit.

  Question Image

  Kung pangtag-ulan

  Kung pangtag-init

  Kung pangtag-lamig

  300s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Uriin ang mga kasuotan ayon sa panahon ng paggamit.

  Question Image

  Kung pangtag-init

  Kung pangtag-ulan

  Kung pangtag-lamig

  300s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Sapang-araw-araw mong gawain ay may mga bagay kang kailangan. Piliin at isulatang letra ng bagay na kailangan mo sa bawat sitwasyon.

  Kailangan mo sa pagsulat ng aralin.

  bahay

  lapis

  damit

  300s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Sapang-araw-araw mong gawain ay may mga bagay kang kailangan. Piliin at isulatang letra ng bagay na kailangan mo sa bawat sitwasyon.

  Kailangan mo upang mabusog.

  aklat

  pagkain

  relo

  300s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Sapang-araw-araw mong gawain ay may mga bagay kang kailangan. Piliin at isulatang letra ng bagay na kailangan mo sa bawat sitwasyon.

  Kailangan mo sa pagpasok ng paaralan.

  kotse

  bag

  telepono

  300s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Sapang-araw-araw mong gawain ay may mga bagay kang kailangan. Piliin at isulatang letra ng bagay na kailangan mo sa bawat sitwasyon.

  Kailangan mo upang makapagpapahinga kung galing ka sa paaralan.

  singsing

  kendi

  bahay

  300s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Sapang-araw-araw mong gawain ay may mga bagay kang kailangan. Piliin at isulatang letra ng bagay na kailangan mo sa bawat sitwasyon.

  Kailangan mo pagkatapos maligo.

  alcohol

  uniporme

  kuwintas

  300s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class