placeholder image to represent content

UNANG LINGGUHANG PAGSUSULIT SA PILING LARANGAN

Quiz by jozzel kaiser gonzales

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Isa sa pinakamahahalagang output ng sinumang mag-aaral ang mga gawaing nauukol sa akademikong pagsulat.

  MALI

  TAMA

  60s
 • Q2

  Ito ay isang masinop at sistematikong pagsulat ukol sa isang karanasang panlipunanna maaaring maging batayan ng marami pang pag-aaral na magagamit sa ikatataguyodng lipunan.

  AKADEMIKONG PAGSULAT

  AKDEMIKONG SULATIN

  60s
 • Q3

  Ang mga ganitong uri ng sulatin ay pormal at hindi ginagamitan ng mga impormal obalbal na pananalita. Maliban na lamang kung ang naturang uri ng pananalita aybahagi ng isang pag-aaral.

  PORMAL

  OBHEKTIBO

  60s
 • Q4

  Binibigyang-diindito ang impormasyong gustong ibigay at ang argumento sa mga ideya nasumusuporta sa paksa

  OBHEKTIBO

  PORMAL

  60s
 • Q5

  Ang akademikong pagsulat ay kailangang may paninindigan sapagkat ang nilalaman nitoay pag-aaral o mahalagang impormasyon

  PANANAGUTAN

  PANININDIGAN

  60s
 • Q6

  Mahalagang matutuhan ang pagkilala sa mga sangguniang pinaghanguan ng mga impormasyon. Angpangongopya ng impormasyon o ideya ng ibang manunulat o plagiarism ay isangkasalanang may takdang kaparusahan sa ilalim ng ating batas

  PANANAGUTAN

  PANININDIGAN

  60s
 • Q7

  Ang sulating akademiko ay may sinusundan upang patunguhan kung kayadapat na maging malinaw ang pagsulat ng mga impormasyon at ang pagpapahayag sapagsulat ay direktibo at sistematiko

  KALINAWAN

  PANININDIGAN

  60s
 • Q8

  Ito ay karaniwang ginagamitsa pagsulat ng akademikong papel para sa tesis,papel siyentipiko at teknikal,lektyur at report. Layunin nitong mapaikli o mabigyan ng buod ang mgaakademikong papel.

  ABSTRAK

  SINTESIS

  60s
 • Q9

  Ang kalimitang ginagamit samga tekstong naratibo para mabigyan ng buod, tulad ng maiklling kwento

  SINTESIS

  BIONETE

  60s
 • Q10

  Ginagamit para sa personalprofile ng isang tao, tulad ng kanyang academic career at iba pang impormasyonukol sa kanya.

  MEMORANDUM

  BIONETE

  60s
 • Q11

  Maipabatid ang mgaimpormasyon ukol sa gaganaping pagpupulong o pagtitipon. Nakapaloob dito angoras, petsa at lugar ng gaganaping pagpupulong.

  MEMORANDUM

  AGENDA

  60s
 • Q12

  Layunin nitong ipakita oipabatid ang paksan tatalakayin sa pagpupulong na magaganap para sa kaayusan ngat organsadong pagpupulong

  AGENDA

  PANUKALANG PROYEKTO

  60s
 • Q13

  Makapaglatag ng proposal saproyektong nais ipatupad. Naglalayong mabigyan ng resolba ang mga prolema atsuliranin.

  TALUMPATI

  PANUKALANG PROYEKTO

  60s
 • Q14

  Ito ay isang sulatingnagpapaliwanag ng isang paksang naglalayong manghikayat, tumugod, mangatwiranat magbigay ng kabatiran o kaalaman

  TALUMPATI

  KATITIKAN NG PULONG

  60s
 • Q15

  Ito ay ang tala o rekord opagdodokumento ng mga mahahalagang puntong nailahad sa isang pagpupulong.

  KATITIKAN NG PULONG

  POSISYONAL NA PAPEL

  60s

Teachers give this quiz to your class