placeholder image to represent content

Unang Mahabang Pagsusulit sa EsP10

Quiz by Ma. Lourdes Alkonga

Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao
Philippines Curriculum: Grades 1-10

EsP10MP -Ia-1.1
EsP10MP -Ia-1.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga sumusunod ay ang mga bukod tangi ng tao bilang nilikha ng Diyos maliba sa isa. Ano ito?

  Pagpapasya

  Pagkilos

  Pag iisip

  Pag aabuso

  60s
  EsP10MP -Ia-1.1
 • Q2

  Bakit sinasabing hindi pa tapos ang paglikhang Diyos sa Tao?

  Sapagkat walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan niya mula sa kanyang kapanakan, o maging sino siya sa paglaki. 

  Sapagkat kulang ang kayang mga daliri

  Sapagkat wala siyang pagkain

  Sapagkat wala siyang pangalan ng ipinanganak

  60s
  EsP10MP -Ia-1.1
 • Q3

  Bakit sinasabing ang Tao ay isang obra maestr ng Diyos?

  Sapagkat  siya  ay nilikhang kawangis niya.

  Sapagkat ang Tao lamang ang may personalidad.

  Sapagkat ang Tao higit kanino man ay inaasahang may malaking papel na ginagampanan.

  Sapagkat ang tao ay pinakamtaas na uri ng hayop

  60s
  EsP10MP -Ia-1.1
 • Q4

  Ayon kay St. Tomas de Aquino ang tao ay binubuo ng kabuuang kalikasan. Ano ang mga ito?

  Panloob at panlabas na padama

  Bahay at lupa

  Kaluluwa at rasyonal

  Materyal at Ispiritwal na kalikasan

  60s
  EsP10MP -Ia-1.1
 • Q5

  Ito ay isa sa mga kalikasan ng tao na tumutukoy sa kaniyang panlabas at panloob na pandama.

  Imahinanasyon

  Kamalayan

  Pagkagustong pakultad

  pangkaalamang pakultad

  60s
  EsP10MP -Ia-1.1
 • Q6

  Ito ay ag pagkakaroon ng malay sa pandama, nakapag bubuod at nakapag - uunawa.

  Kamalayan

  Imahinanasyon

  Pangkaalamang pakultad

  Pagkagustong pakultad

  60s
  EsP10MP -Ia-1.1
 • Q7

  Ito ay isa sa mga kalikasan ng Tao na tumutukoy sa emosyon at sa kilos - loob.

  Pangkaalamang pakultad

  Kamalayan

  Imahinanasyon

  Pagkagustong pakultad

  60s
  EsP10MP -Ia-1.1
 • Q8

  Ito ay ang kakayahang lumikha ng larawan sa kaniyang isip at palawakin ito.

  Pangkaalamang pakultad

  Kamalayan

  Imahinanasyon

  Pagkagustong pakultad

  60s
  EsP10MP -Ia-1.1
 • Q9

  Ito ay ang kakayahang kilalanin at alalahanin ang nakalipas na pangyayari o karanasan.

  Imahinanasyon

  Memorya

  Kamalayan

  Instinct

  60s
  EsP10MP -Ia-1.1
 • Q10

  Ito ay ang kakayahang maramdaman ang isang karanasan at tumugon nang hindi dumadaan sa katwiran

  Memorya

  Imahinanasyon

  Kamalayan

  Instinct

  60s
  EsP10MP -Ia-1.1
 • Q11

  Ang panloob na pandama ay walang direktang ugnayan sa reyalidad.

  Mali, sapagkat hindi lahat ng pagkilos ng kaalaman ay nagbubunga ng emosiyon.

  Tama, dahil dumedepende lamang ito sa impormasyong hatid ng panlabas na pandama

  Mali, dapat palaging mangibabaw kung ano ang nasa saloobin

  Tama, dahil wala itong kaugnayan sa kahit ano mang pagkilos kaalaman

  60s
  EsP10MP -Ia-1.2
 • Q12

  Ayon kay Robert Edward Brenan may pagkakapareho ang hayop at tao maliban lamang sa isa

  Ang pagpapasya

  Ang pagkilos

  Ang pandama

  Ang pagkagusto

  60s
  EsP10MP -Ia-1.2
 • Q13

  Ang isip ay may kakayahang magnilay o magmunimuni kaya't ito ay nakauunawa. Ito ay ayon sa paliwanag ni_______?

  Dr. Manuel Dy, Jr

  Santo Tomas

  Dr. Roque Ferriols

  Max Scheller

  60s
  EsP10MP -Ia-1.2
 • Q14

  Kung ang pandama ay depektibo nagkakaroon ito ng epekto sa isip. Tama ba o mali ang pahayag?

  Tama, dahil ang pandama lang ang makapagbibigay kilos sa tao

  Mali, dahil magkahiwalay ang pandama na kakayahan at isip.

  Tama, dahil ang pag iisip ay walang koneksiyon sa pandama

  Mali, dahil may taglay na kakayahan ang isip upang salain ang impormasyon na naihahatid nito.

  60s
  EsP10MP -Ia-1.2
 • Q15

  Siya ay ang naglarawan na ang kilos loob bilang isang makatwirang  pagkgusto (rational appentency) sapagkat ito ay naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama

  Fr. Roque Ferriols

  Dr. Manuel Dy Jr

  Santo Tomas

  Max Scheller

  60s
  EsP10MP -Ia-1.2

Teachers give this quiz to your class