placeholder image to represent content

Unang Markahan- Unang Maikling Pagsusulit sa AP6

Quiz by Janie J. Revillame

Grade 6
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 6
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

AP6PMK-Ib-4
AP6PMK-Ic-5

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang naging bunga ng pagbubukas ng Suez Canal?

  lahat ng nabanggit

  bumuti ang pamumuhay

  naging madali ang pagbibyahe ng mga kalakal

  lumago ang negosyo

  30s
  AP6PMK-Ib-4
 • Q2

  Sa paglalakbay at pag-aaral ng ibang mga Pilipino, anoang naging bunga nito?

  bumuti ang pamumuhay

  lumago ang negosyo

  lumawak ang kanilang kaisipan

  nagkaroon ng pagbabago sa pamahalaan

  30s
  AP6PMK-Ib-4
 • Q3

  Anong tawag sa mga mamamayang Pilipino na nakapag-aral at nakaka-angat sa buhay?

  Lower Class

  Upper Class

  Middle Class

  Indio

  30s
  AP6PMK-Ib-4
 • Q4

  Ito ang kaisipan na naghahangad ng karapatang pangkalayaan.

  Liberal na ideya

  Subersibong kaisipan

  Kamalayan

  Antas ng lipunan

  30s
  AP6PMK-Ib-4
 • Q5

  Anoang tawag sa daanan ng mga sasakyang pandagat ang binuksan sa Ehipto upang maging maikli ang paglalakbay at mapadali ang komunikasyon?

  Daungan

  Golpo

  Suez Canal

  Pacific Ocean

  30s
  AP6PMK-Ib-4
 • Q6

  Sila ang mga tinatawag na Indio o nasa mababang antas ng lipunan noong panahon ng mga Espanyol.

  Amerikano

  Katutubong Pilipino

  Espanyol

  Ilustrado

  30s
  AP6PMK-Ib-4
 • Q7

  Ano ang tawag sa aklat panrelihiyon ang itinuturo sa mga Pilipino noong pinagtibay ang dekreto ng edukasyon?

  Doctrina Christiana

  Aklat ng Manggagawa

  Filibusterismo

  Bibliya

  30s
  AP6PMK-Ib-4
 • Q8

  Alin sa mga kaalamang edukasyon ang itinuturo lamang samgakababaihan?

  Pagbuburda

  Aritmetika

  Kagandahang asal

  Heograpiya

  30s
  AP6PMK-Ib-4
 • Q9

  Ang mga sumusunod ay pawang mga dahilan na gumising sa diwang makabayan ng mga Pilipino, alin ang HINDI nabanggit?

  Pang-aabuso at pagmamalupit

  Pakikipagkaibigan sa mga Espanyol

  Paglaganap ng isang relihiyon

  Pagbitay sa tatlong paring martir

  30s
  AP6PMK-Ic-5
 • Q10

  Ang mga sumusunod ay mga pangyayari na nagpa-usbong ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino, MALIBAN sa isa. Ano ito?

  Pagbubukas ng Suez Canal

  Pag-usbong ng Liberal na Ideya

  Pagiging mabait ni Gen. Carlos Maria dela Torre

  Pagbubukas ng Pilipinas sa Pandaigdigang Kalakalan

  30s
  AP6PMK-Ic-5

Teachers give this quiz to your class