Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Napadaan kayo ng iyong mga kaibigan sa simbahan na kasalukuyang may idinadaos na misa. Biglang sumigaw nang malakas ang iyong mga kasama Ano ang gagawin mo?
  Suwayin sila at pagsabihang tumahimik
  pabayaan sila dahil “trip” nilang sumigaw
  makisabay ka sa pagsigaw
  suntukin sila
  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q2
  Ayon sa gintong kautusan, ano ang dapat mong gawin sa iba?
  huwag isipin ang kautusan
  mabuting gawa
  masamang gawa
  walang gagawin
  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q3
  Si Gng, Mendez ay isang mabuting kristiyano at palaging nagsisimba tuwing Linggo. Nakasuot siya ng ____ bilang paggalang sa Panginoon..
  short at sleeveless
  pormal na damit
  backless
  mini - skirt
  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q4
  Gustong sumali sa inyong grupo si Marvin na isang sabadista. Dahil dito inayawan siya ng iyong kagrupo. Ano ang dapat mong sabihin sa kaniya?
  Alis, ayaw namin sa Sabadista
  Opps” di ka pwede sa aming grupo
  Layas, di ka bagay dito
  Halika, welcome ka sa grupo
  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q5
  Ang mga kristiyano ay nangingilin sa panahon ng Mahal na Araw, ang mga Muslim naman ay nagpupuasa tuwing _____.
  Misa de Gallo
  Araw ng mga Patay
  Ramadan
  Kuwaresma
  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q6
  Isang muslim si Kareem na kaibigan ni Alex. Araw ng Biyernes , isinama ni Kareem si Alex sa loob ng Moske. Ano ang dapat gawin ni Alex?
  pagtawanan ang paraan ng kanilang pagsamba
  matutulog sa loob ng moske
  sasama at makinig sa sinasabi ng Imam
  sasama siya ngunit magtext – text lang sa loob
  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q7
  Pista sa Parokya. Inanyayahan ka ng iyong kapitahay na sumali sa prusisyon ngunit hindi ka naman Katoliko. Ano ang dapat mong sabihin?
  Sasali ako kahit na labag sa kalooban ko
  Ay , ayoko , di naman ako Katoliko
  hindi ako sasali ngunit igagalang ko ang inyong pananampalataya
  kukutyain ko kayo sa inyong ginagawa
  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q8
  Nagkatay kayo ng baboy bilang pasasalamat ng ate mo na galing sa abroad. May inanyayahan siyang kaibigan na isang Muslim. Pagdating sa oras ng kainan, ano ang gagawin mo?
  paalisin na lang siya
  pabayaan siya sa ibang bisita sa pagkain ng putaheng baboy
  hindi na lang siya pakainin
  iwanan siya ng putaheng pwede niyang makain
  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q9
  Paano mo ipakikita ang paggalang sa pook dalanginan ng mga Iglesia ni Cristo, kahit hindi ka kaanib?
  umawit nang malakas sa harapan ng pook dalanginan
  maglaro ng basketol habang nagsisimba
  sulatan ang dingding at pinto ng bahay sambahan
  iwasan ang paglikha ng ingay malapit sa pinto
  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q10
  Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Manalig tayo sa Kanya. Ang taong may ____ay hindi natatakot.
  pagbabalewala
  tapang
  pagtitiwala sa Diyos
  pagdarasal sa buong araw
  30s
  EsP6PDIVa-i–16
 • Q11
  Ang kotse ninyo ay bumubuga ng maitim na usok. Alin ang nararapat na gawin?
  ipadala sa junkshop
  ibenta dahil luma na
  ipagwalang bahala ito
  ipaayos ang makina ng kotse
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q12
  May itinatayong paggawaan o pabrika sa inyong lugar. Dahil sa masamang usok na ibinubuga nito, nagtatag ng kilusan laban dito. Ano ang dapat mong gawin?
  tumangging sumali sa kilusan
  balewalain ang masamang epekto
  masigasig na lumahok sa kilusang ito.
  tumangging sumali agad
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q13
  Nagpasiya ang mag – anak ni Mario na magtayo ng manukan malapit sa mga kabahayan. Marami ang pumuna nito. Dapat ba niyang ituloy ito?
  balewalain ang pumupuna
  Oo, sayang ang kikitain nito
  bahala na ang mga apektado nito
  hindi, dahil sa masamang epekto nito
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q14
  May inilunsad na gawaing pansibiko na “Clean and Green” sa inyong lugar, Ano ang iyong gagawin?
  sasali dahil sa sariling interes
  makilahok sa mga gawaing ito
  sasali dahil may malaking pera dito
  hindi dahil nakakapagod
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q15
  Nakita mong nagtatapon ng mga basura sa kanal ang kapitbahay mo. Ano ang gagawin mo?
  awayin mo siya
  pabayaan lang siya
  isumbong sa kapitan ng baragay
  pagsabihan mo sa pinsalang maaring idulot nito
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37

Teachers give this quiz to your class