placeholder image to represent content

Unang Markahang Pagsusulit - MTBMLE1

Quiz by ANTONIA DE VEGA

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ang alaga ni Nanay.                   ________ ang tunog nito.

  Question Image

  Kokak-kokak

  Aw-aw

  Mooo-mooo

  Oink-oink  

  30s
 • Q2

  Alin sa mga sumusunod na hayop angmay tunog na tiktilaok? 

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q3

    Isinakay sa                     ang taong maysakit. Ito ang maririnig kapag dumarating ito.

  Question Image

  Wee!wee!

  Pip!pip!

  Tsug!tsug!

  Brum!brum!

  30s
 • Q4

  Sabado ng umaga,nagising si Dina dahil sa tunog na pok-pok-pok.Alin sa mga larawan ang ginagamit ni Tatay at may tunog na narinig ni Dina?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q5

    Ang hangin ay nakalilikha ng__________ na tunog.

  maingay

   malakas        

  katamtaman

  mahina

  30s
 • Q6

  Alin sa mga ito ang may malakas na tunog?

  kulog

  kidlat

  bulong

  hangin          

  30s
 • Q7

  Ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa tunog na______.

  Question Image

  m

  n

  s

  t

  30s
 • Q8

  Ano ang unang tunog ng salitang elepante?

  u

  e

   i

  o

  30s
 • Q9

  Ano ang simulang tunog ng              

  Question Image

   /q/

  /p/

  /s/

   /r/

  30s
 • Q10

  Alin sa mga larawan ang nagsisimulasa titik l?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q11

     Alin sa mga larawan ang nagsisimula sa titik t?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q12

    Alin ang maliit na titik M?

  k

  m

  r

  30s
 • Q13

       Alin ang malaking titik r?

  R        

  F

   K    

  H

  30s
 • Q14

      Ilang pantig mayroon ang salitang kalabasa?

  5

  6

  4

  3

  30s
 • Q15

    Ilang pantig mayroon ang salitang bahay?

  3

  4

  5

  2

  30s

Teachers give this quiz to your class