placeholder image to represent content

Unang Markahang Pagsusulit - MTBMLE1

Quiz by ANTONIA DE VEGA

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ang alaga ni Nanay.                   ________ ang tunog nito.

  Question Image

  Kokak-kokak

  Aw-aw

  Mooo-mooo

  Oink-oink  

  30s
 • Q2

  Alin sa mga sumusunod na hayop angmay tunog na tiktilaok? 

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q3

    Isinakay sa                     ang taong maysakit. Ito ang maririnig kapag dumarating ito.

  Question Image

  Wee!wee!

  Pip!pip!

  Tsug!tsug!

  Brum!brum!

  30s
 • Q4

  Sabado ng umaga,nagising si Dina dahil sa tunog na pok-pok-pok.Alin sa mga larawan ang ginagamit ni Tatay at may tunog na narinig ni Dina?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q5

    Ang hangin ay nakalilikha ng__________ na tunog.

  maingay

   malakas        

  katamtaman

  mahina

  30s
 • Q6

  Alin sa mga ito ang may malakas na tunog?

  kulog

  kidlat

  bulong

  hangin          

  30s
 • Q7

  Ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa tunog na______.

  Question Image

  m

  n

  s

  t

  30s
 • Q8

  Ano ang unang tunog ng salitang elepante?

  u

  e

   i

  o

  30s
 • Q9

  Ano ang simulang tunog ng              

  Question Image

   /q/

  /p/

  /s/

   /r/

  30s
 • Q10

  Alin sa mga larawan ang nagsisimulasa titik l?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q11

     Alin sa mga larawan ang nagsisimula sa titik t?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q12

    Alin ang maliit na titik M?

  k

  m

  r

  30s
 • Q13

       Alin ang malaking titik r?

  R        

  F

   K    

  H

  30s
 • Q14

      Ilang pantig mayroon ang salitang kalabasa?

  5

  6

  4

  3

  30s
 • Q15

    Ilang pantig mayroon ang salitang bahay?

  3

  4

  5

  2

  30s
 • Q16

  Aling salita ang may 3 pantig?

  pusa

  gitara

  baso

  kalabasa

  30s
 • Q17

  Si Nanay ay pupunta sa palengke bukas. Ang salitang may salungguhit ay tumutukoy sa ngalan ng ________.

  pook o lugar

  hayop

  bagay

  tao

  30s
 • Q18

  Ang aking Tatay ay masipag. Alin ang salitang tumutukoy sa ngalan ng tao?

  aking

  ang

  masipag

  Tatay

  30s
 • Q19

  Ano ang kasingtunog ng salitang gatas?

  umiinom

  malakas

  batas

  katawan

  30s
 • Q20

  Alin ang pares ng mga salita ang magkasingtunog?

  atis-mangga

  aso-baso

  alon-baha

  ilog-dagat

  30s

Teachers give this quiz to your class