Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay mga tanim na ginagamit na palamuti sa mga tahanan at paaralan.

  gulay

  ornamental

  herbal

  narseri

  30s
 • Q2

  Nakahandang magtanim ang mag-anak ni Aling Sion, nalinis na nila ang lupang pagtataniman. Ano ang susunod nilang hakbang na gagawin?

  didiligan ang mgatanim

  ibabaon ang halaman                 

  bubungkalin ang lupa

  lahat ay tama

  30s
 • Q3

  May dala-dala si Ana na sanga ng mga halamang namumulaklak. Ano kaya ang kanyang gagawin sa mga halaman?

  ilalaga

  itatanim                

  itatago sa loob ng bahay

  gugulayin     

  30s
 • Q4

  Binabasa ni Jason ang listahan ng pakinabang sa paghahalaman. Ang lahat ay tama maliban sa isa alin ito?

  nagpapaganda sa kapaligiran      

  nakalilibang na gawain     

  nasasayang ang oras at panahon

  mapagkakakitaan

  30s
 • Q5

  Pumipili si Ana ng halamang ornamental na madaling buhayin at mapalago. Alin ang kanyang pipiliin?

  santan

  calalily

  tulips

  orchids

  30s
 • Q6

  Bubungkalin at aalisan ni Justine ng damo ang lupang tataniman ng halaman. Aling kagamitan ang nararapat niyang gamitin?

  bareta

  pala

  dulos

  kalaykay

  30s
 • Q7

  Ang pagtatanim ng mga puno at halaman sa paligid ay naiiwasan ang___________.

  polusyon

  pagkukumpuni

  paglilinis

  pagsunog

  30s
 • Q8

  Ito ang pagtatanim ng pinagsamang halamang ornamental at halamang gulay na nagbibigay ganda sa bakuran at makakakuha ka pa ng sariwang gulay na makakain.

  intercropping

  ornamental

  marcotting

  inarching

  30s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI naidudulot na pakinabang sa pagtatanim ng mga halamang ornamental?

  Naglilinis ng maruming hangin.

  Nagpapaganda ng kapaligiran.    

  Nagbibigay liwanang.

  Napagkakakitaan.

  30s
 • Q10

  Paano nakapagpapaganda ng kapaligiran ang pagtatanim ng halamang ornamental sa pamilya at pamayanan?

  Lahat ng nabanggit

  Nagbibigay kasiyahan sa pamilya.

  Nagpapaunlad ng pamayanan.

  Nagsisilbi itong palamuti sa tahanan at pamayanan.

  30s
 • Q11

  Paano nakatutulong sa pagsugpo ng polusyon ang pagtatanim ng halamang ornamental?

  Walang tamang sagot.

  A at B

  Nililinis nito angmaruming hangin sa kapaligiran.

  Naiiwaas nito namalanghap ng pamilya at pamayanan ang maruming hangin sa kapaligiran.

  30s
 • Q12

  Alin sa mga sumusunod na gawain ang HINDI kapakipakinabang na gawain sa pagtatanim ng mga halamang ornamental?

  Gagawin ko itong isang libangan.

  Mamamahagi ako ng mga tanim kong halamang ornamental.

  Iinggitin ko  aming kapitbahay sa aking mga tanim na halamang ornamental.

  Pararamihin ko ito at ipagbibili upang pagkakitaan ng aming pamilya.

  30s
 • Q13

  Sa iyong palagay, ang pagtatanim ba ng mga halamang ornamental ay magbibigay ng pakinabang sa pamilya at pamayanan? Bakit?

  Hindi,sapagakat nakapagpaparumi lamang ito ng kapaligiran.

  Oo, dahil ito ay isang gawaing kapaki-pakinabang.

  Hindi,sapagkat nasasayang lamang ang oras sa pagtatanim ng mga halamang ornamental.

  Hindi,sapagkat maaari itong magdulot ng sakit sa pamilya.

  30s
 • Q14

  Ito ay ang pagdidisenyo ng mga halaman at punong ornamental sa hardinng bahay o  paaralan.

  ornamental gardening

  landscape gardening

  narseri

  intercropping

  30s
 • Q15

  Ang paghahanda ng kahong punlaan at pagbababad ng magdamag ng mga butong pantanim o sangang pantanim sa tubig ay isang halimbawa ng ______________      pagpapatubo.

  inarching

  di-tuwiran

  tuwiran

  intercropping

  30s

Teachers give this quiz to your class