Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay yugto ng buhay na nagsisimula sa 10 taong gulang hanggang 16 na taon na kung kalian maraming pagbabagong naganap sa pangangatawan at pag-iisip.

  c.puberty

  b.pagbibinata

  a.pagdadalaga

  d.pagreregla

  30s
 • Q2

  Ito glandulang nangangasiwa sa mga pagbabago sa ating katawan upang maging ganap nadalaga at binata. Matatagpuan ito sa ulo sa likod ng ilalim ng utak.

  b Pituitary gland. 

  d. hyroid gland

  a. Salivary gland

  c. Endocrin gland

  30s
 • Q3

  Ito ay simpleng operasyon na kung saan inaalis ang sobrang balat sa dulo ng tunod ng lalaki.

  d. caesarian

  b.pagreregla

  a. pagtutuli 

  c. pagtatali 

  30s
 • Q4

  Dumating ang buwanang daloy ni Ana,alin sa mga payong ito ang dapat niyang sundin

  c.panatilihin ang kalinisan ng katawan

  a.Huwag maligo

  b. Iwasang kumain ng maasim

  d.Huwag gagamit ng pasador 

  30s
 • Q5

  Ang isang nagdadalaga at nagbibinata ay_____________.

  c. nagiging pasaway

  b. umiwas sa barkada 

  a.nagiging masungit 

  d.nagiging palaayos sa sarili

  30s
 • Q6

  Napansin ni Ric na parang pumipiyok at lumalakas ang kanyang boses. Naisip niya na ang pagbabagong ito ay dahil sa______________.

  b.nagbibinata siya

  c.nadapa siya

  a.sinisipon siya 

  d. sobrang kain ng ice cream

  30s
 • Q7

  Ang ng nagdadalaga at nagbibinata ay karaniwang ____________.

  c.sumusulong ang timbang o sukat ng iba/t-ibang bahagi ng katawan

  a.lumalapad ang binti

  d. bumababa ang timbang ng katawan

  b. pumuputi ang buhok

  30s
 • Q8

  Papasok sa paaralan si Alona ano ang dapat niyang isusuot?

  b.pantalong maong at t-shirt

  d. short at t-shirt

  c.uniporme at sapatos na itim

  a.night gown

  30s
 • Q9

  Ang damit pambahay at pantulog ay dapat na__________.a. yari sa pinong tela c. maluwag maginhawa at payak ang pagkayari b.makapal at mainit sa katawan d. seda at makislap

  d. seda at makislap

  c. maluwag maginhawa at payak ang pagkayari 

  a. yari sa pinong tela

  b.makapal at mainit sa katawan 

  30s
 • Q10

  Dapat_______ ang umiporme na hinubad upang mahanginan.

  d. ilagay kahit saan

  b. isabit sa hanger 

  c. iwanan sa kama o silya

  a. ilagay sa ropero

  30s
 • Q11

  Ang pagsusulsi ng punit ng damit ay dapat gawin ___________.

  c. bago plantsahin

  d. pagkatapos plantsahin

  b. bago labhan 

  a. pagkatapos labhan

  30s
 • Q12

  Paraan ito ng pagkukumpuni ng butas ng kasuotan.

  d. paghihilbana

  a. pagsusulsi

  c. pagtatagpi

  b. paglilip

  30s
 • Q13

  Paplantsahin ni Lanie ang kanyang polong uniporme na isusuot bukas. Anong bahagi ang kanyang uunahin hahagurin

  a. Manggas

  d.likuran

  c. kuwelyo

  b. harapan

  30s
 • Q14

  Bilang magulang dapat nilang ituro sa kanilang mga anak ang mga kanais-nais na kaugalian at huwag ang mga maling gawain upang lumaki silang mabubuting mamamayan.Ito ay maituro nila ng matagumpay sa pamamagitan ng 

  c.pagkalong sa anak 

  d. kilos at gawa

  a. pangangaral lamang

  b.pagpalo sa anak 

  30s
 • Q15

  May mga tungkulin din ang mga anak na dapat gampanan sa kanilang magulang. Ito ay maaring nilang ipakita sa pamamagitan ng 

  d. lahat ng nabanggit

  c. pagtulong sa mga gawaing bahay na kaya nilang gawin 

  b. pagsagot ng po at opo kung kinakausap 

  a. pagsunod sa lahat ng kanilang inuutos

  30s

Teachers give this quiz to your class