Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

    I.      Panuto: Basahinang kuwento at sagutin ang mga tanong.

                                                                                        Mga Ulap

  Isang umaga sa Paaralang Elementarya ng Sta. Cruz ay pinag aralan ng mga bata sa ikatlong baitang ang mga ulap. Tinitingnan nila ang mga larawan ng mga ulap.Nagsalita si Bb. Rosal, “ kung minsan wala tayong nakikitang asul sa langit dahil natatakpan ng ulap ang buong kalangitan. May mga araw naman na makikita natin sa langit ang mga ulap na tinatangay ng hangin. Mayroon din namang mga ulap na tila mga puting balahibo. At mayroon ding maitim na ulap na kasama ang bagyo. ”

  “ Naglalakbay po ba ang mga ulap?”Tanong ni Juanito.

  “Oo Juanito,” sagot ng guro. “ Kapag may hangin natatangay sila. Maaari silang kumilos ng kasing bilis ng eroplano.”

  1. Anong baitang ang mga bata?

  Una      

  Ikalawa

  Ikatlo

  Ikaapat

  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
 • Q2

  Ano ang pinag - aaralan ng mga bata?

  isda

  halaman

  ulap

  ibon

  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
 • Q3

  Saan naganap ang kuwento?

  paaralan

  palengke

  parke

  simbahan

  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
 • Q4

  Sino ang guro sa baitang tatlo?

  G. Robles

  G. Juanito

  Gng. Ramos

  Bb. Rosal

  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
 • Q5

  Ang mga ulap ay _________?

  naglalakad

  naglalakbay

  lumilipad

  nawawala

  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
 • Q6

  II.   Tukuyin angpangngalang pamilang sa bawat pangungusap. Piliin ang titik ng

          tamang sagot.

         Mahal ako ng aking guro.

  ako

  mahal

  aking

  guro

  30s
  MT3G-Ia-c-4.2
 • Q7

  Mabango ang bulaklak na nabili ko.

  ko

  bulaklak

  nabili

  mabango

  30s
  MT3G-Ia-c-4.2
 • Q8

  Masarap pumasok sa paaralan araw-araw.

  pumasok

  masarap

  paaralan

  araw-araw

  30s
  MT3G-Ia-c-4.2
 • Q9

  III.   Tukuyin ang pangngalang di-pamilang

  Tuwing gabi, ako ay umiinom ng isang basong gatas.

  umiinom

  gabi

  gatas

  tuwing

  30s
  MT3G-Ia-c-4.2
 • Q10

  Inutusan ako ni nanay na bumili ng isang kilong asukal.

  asukal

  nanay

  inutusan

  bumili

  30s
  MT3G-Ia-c-4.2
 • Q11

  IV.   Piliin ang tamang pamilang sa mga pangngalan.

  Umigib ako ng __________ tubig.

  isang kahon

  isang sako

  isang kilo

  isang timba

  30s
  MT3G-Ia-c-1.2.1
 • Q12

  Pinabili ako ni nanay ng __________ toyo.

  2 kilo

  2 bote

  2 tasa

  2 kahon

  30s
  MT3G-Ia-c-1.2.1
 • Q13

  Naghiwa si ate ng ___________ sibuyas.

  isang bote

  isang piraso

  isang lata

  isang timba

  30s
  MT3G-Ia-c-1.2.1
 • Q14

  Nakakita ako ng ____________ ubas sa ibabaw ng mesa.

  isang lata

  isang plato

  isang balde

  isang bote

  30s
  MT3G-Ia-c-1.2.1
 • Q15

  __________ harina ang kailangan kong bilhin.

  isang timba

  isang supot

  isang baso

  isang basket

  30s
  MT3G-Ia-c-1.2.1

Teachers give this quiz to your class