Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
8 questions
Show answers
 • Q1
  Isang uri ng dulang nagtataglay ng malulungkot na pangyayari subalit nagwawakas na masaya ang:
  Melodrama
  Trahedya
  tragikomedya
  Komedya
  30s
  F9PB-IIg-h-48
 • Q2
  Alin sa mga sumusunod na pandiwa ang nasa aspektong perpektibong katatapos?
  kalulusong
  kumaripas
  tatayo
  natulog
  30s
 • Q3
  Kompletuhin ang pangungusap na : _____________ mo ang luha sa iyong mata upang malagyan ng gamot.
  sundan
  pahirin
  sundin
  pahiran
  30s
 • Q4
  Siya ang unang punong ministro ng bansang Myanmar at sumulat ng sanaysay na “ Tatlong Mukha ng Kasamaan.”
  barack obamo
  U Nu
  hudjin
  wakena
  30s
 • Q5
  Maituturing ang isang kuwento na alamat kapag __________ .
  Naglalahad ng patunay sa pinagmulan ng mga bagay-bagay.
  Naganap sa mga tanyag na lugar
  Nagsasalaysay ng pinagmulan ng bagay o lugar
  Naglalaman ng makatotohanang pangyayari
  30s
 • Q6
  Maituturing na pang-abay na pamanahon ang ______________ .
  dinukot sa bulsa
  nagdadalamhating ama
  magiging mabuti
  mula ngayon
  30s
 • Q7
  Anong uri ng pang-ugnay ang ginamit sa pangungusap na, “Ayon kay Donna, ang pagpapakahulugan sa pahayag ay malinaw.”?
  pangatnig
  Pananda
  pantukoy
  pang-ukol
  30s
 • Q8
  Isang uri ng dulang nagtataglay ng piling-piling pangyayari, layuning pasayahin ang mga manonood at may aral na makukuha.
  komedya
  melodrama
  trahedya
  tragikomedya
  30s

Teachers give this quiz to your class