placeholder image to represent content

Unang Panahunang Pagsusulit

Quiz by Juvy P. Cruz

Grade 2
Mother Tongue
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 7 skills from
Grade 2
Mother Tongue
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

MT2OL-Ia-6.2.1
MT2PWR-Ia-b-7.3
MT2GA-Ib-3.1.1
MT2C-Ia-i-1.4
MT2VCD-Ia-i-1.2
MT2PWR-Ic-d-7.4
MT2GA-Ic-2.1.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Nakakita  ka ng  batang  pulubi  na  namamalimos, Ano  ang gagawin mo?

     Sisimangutan ko  ang batang  pulubi.

  Aabutan  ko ng  pagkain  ang  batang  pulubi.

  Iiwasan  ko  ang  batang  namamalimos.

  Papaalisin  ko ang  bata sa  harap ko.

  30s
  MT2OL-Ia-6.2.1
  Edit
  Delete
 • Q2

  Dumalaw  ang  lolo at lola  mo sa inyong   bahay . Ano  ang gagawin mo?

    Magmamano ako at  yayakapin ko sila.

    Magtatago  ako  sa loob ng bahay.

  Hindi  ko  sila kakausapin.

  Hihingi  ako  ng  pera sa kanila.

  30s
  MT2OL-Ia-6.2.1
  Edit
  Delete
 • Q3

  Nakita mong nagkalat ang mga basura sa harap ng inyong bahay, Ano ang gagawin mo?

   Sasabihin  ko kay nanay na linisin niya ang mga basura sa harap ng bahay.

   Iiwasan kong daanan ang mga basura sa aming harapan.

  Kukuha ako ng walis at pandakot at wawalisin ko.

  Hahayaan ko ang mga basurang nagkalat.

  30s
  MT2OL-Ia-6.2.1
  Edit
  Delete
 • Q4

  Alin sa pangkat ang may multi-silabikong salita?

  magkakaibigan 

  masaya

  maaraw  

  kalaro

  30s
  MT2PWR-Ia-b-7.3
  Edit
  Delete
 • Q5

  Alin ang tamang pagpapantig sa salitang mangingisda?

  ma-ng-i-is-da      

  mang-i-is-da       

  mangi-ngis-da

  ma-ngi-ngis-da

  30s
  MT2PWR-Ia-b-7.3
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ilan ang pantig ng salitang may salungguhit?  Paaralan

  6

  4              

  3

  5

  30s
  MT2PWR-Ia-b-7.3
  Edit
  Delete
 • Q7

  Namili kami  ng  mga kandila para  ipagdiwang  ang“Araw ng mga Patay Ano ang tawag sa salitang may salungguhit?

  Pangyayari

  hayop

  lugar

  tao

  30s
  MT2GA-Ib-3.1.1
  Edit
  Delete
 • Q8

  Alin sa pangkat ng  mga salita ang ngalan ng hayop?

  c. kalabaw    

  a. papel

  d. kagubatan

  b. kaibigan

  30s
  MT2GA-Ib-3.1.1
  Edit
  Delete
 • Q9

    Ang mga doktor at nars ay nagtatrabaho sa ospital.

  Alin sa mga ito ang tumutukoy sa pook o lugar?

   kama

  ospital     

   doktor

  nars

  30s
  MT2GA-Ib-3.1.1
  Edit
  Delete
 • Q10

  Alin sa pangkat ng mga  salita ang  hindi  tumutukoy  sa bagay?

  lapis

  ahas

  gunting

   mesa

  30s
  MT2GA-Ib-3.1.1
  Edit
  Delete
 • Q11

  Anong kaisipan ang ipinapahayag ng poster o larawan?

  Question Image

  Pasko   

  Araw ng mga Ina

  Buwan ng mga Puso

  Bagong Taon

  30s
  MT2C-Ia-i-1.4
  Edit
  Delete
 • Q12

  Ang poster na ito ay nagpapahayag na _______.

  Question Image

  Mahalin natin ang ating kapwa.

  Alagaan ang kapaligiran.

  Alagaan ang yamang tubig.    

  Magtanim tayo ng mga puno   

  30s
  MT2C-Ia-i-1.4
  Edit
  Delete
 • Q13

  Alin sa mga pangungusap   ang nagpapahayag ng kaisipan na mahalaga ang tubig?

  Pagtatanim ng mga puno sa kagubatan.

  Ang tubig ay ginagamit sa pagdidilig ng halaman,pang-inom 

  Pagpuputol. ng mga puno sa kagubatan.

   Polusyon ng hangin na galing sa mga pabrika .

  30s
  MT2C-Ia-i-1.4
  Edit
  Delete
 • Q14

  Ito  ay  dala-dala ng  nanay sa  pagpunta sa  palengke para  paglagyan  ng kanyang  mga pinamili. Ano  ito?

  basket       

  bag

  pitaka

  basurahan

  30s
  MT2C-Ia-i-1.4
  Edit
  Delete
 • Q15

  Siya ang pumapatay ng mga apoy sa mga nasusunog na bahay o gusali. Sino siya? 

  barbero

   dentista

   magsasaka

  bumbero

  30s
  MT2GA-Ib-3.1.1
  Edit
  Delete
 • Q16

  Dito tayo natututong bumasa at sumulat.

  ospital

  paaralan        

  pamilihan

  palaruan

  30s
  MT2GA-Ib-3.1.1
  Edit
  Delete
 • Q17

  Katu-katulong  siya ng  mga  magsasaka sa  pag-aararo sa bukid.

  kabayo

  kalabaw

  baka

  kambing 

  30s
  MT2GA-Ib-3.1.1
  Edit
  Delete
 • Q18

  Kinuha  ni Carla ang  kanyang  munting  regalo sa  kanyang  kapatid.

  mumurahin

  maliit      

  mamahalin

  malaki

  30s
  MT2GA-Ib-3.1.1
  Edit
  Delete
 • Q19

  Hinikayat  ni  Mang Andoy  na  sumali sa paligsahan ng  pag-awit ang kanyang anak

  a. pinaalis

  c. pinauwi

  b. niyaya             

  d. pinagalitan

  30s
  MT2VCD-Ia-i-1.2
  Edit
  Delete
 • Q20

  Agad na nayamot ang ate sa hindi pagsunod ng kanyang nakababatang kapatid.

  nalito

   nangiti

  nasiyahan

  nainis

  30s
  MT2VCD-Ia-i-1.2
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class