placeholder image to represent content

UNANG PANAHUNANG PAGSUSULIT SA EPP 5

Quiz by Marcy C. Caron

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Habang naglalakad si Ana ay sumabit sa pakong nakausli ang kanyang palda. Ano ang dapat niyang gawin?
  ibabad sa tubig
  sulsihan
  Labhan
  plantsahin
  30s
 • Q2
  Kailan dapat tanggalin ang mantsa sa kasuotan?
  Habang bago pa ito
  kinabukasanpagkatapos itong gamitin
  pagkatapos itong gamitin
  Kapag tuyo na ito
  30s
 • Q3
  Ito ay isa sa mga paraan ng pangangalaga ng kasuotan kung saan tinatanggal ang lukot ng damit dulot ng paglalaba.
  pag-aalmirol
     pagsusulsi
    pagtatagpi
  Pamamalantsa
  30s
 • Q4
  Si Mikaela ay isang batang tulad mo na nasa ikalimang baitang . Ano ang dapat niyang gawin bago umupo upang hindi kaagaad malukot ang suot niyang palda?
  ayusin muna ang pleats ng palda
  Ibuka ang palda
  ipagpag muna ang palda
  Basta na lang umupo
  30s
 • Q5
  Dapat _____________ ang unipormeng hinubad upang mahanginan
  isabit sa hanger
    ipitin sa ilalim ng kama
  Itago sa cabinet
  Ilagay sa ropero
  30s
 • Q6
  Lukot ang damit ni Arnel. Anong kasangkapan ang dapat niyang gamitin upang maalis ang lukot nito?
  karayom
  sinulid
  plantsa
  Sabon
  30s
 • Q7
  Namamalantsa ng blusa ang ate mo. Hindi maalis ang lukot nito. Aling kagamitan ang maari niyang gamitin upang maalis ang lukot nito?
  plantsa
  Pangwisik na may lamang tubig
  hanger
  sabon
  30s
 • Q8
  Nakita mong inilapag ni Amelia ang damit na kanyang pinalantsa sa upuan. Ano ang gagawin mo?
  Uupuan ito
  ilalapag ito sa lalagyan ng marumi
  Isasabit ito gamit ang hanger
     hahayaan na lamang ito
  30s
 • Q9
  Namamalantasa si Rowena ng kanyang uniporme sa higaan. Anong kasangkapan sa pamamalantsa ang dapat niyang gamitin?
    basket
  plantsa
  plantsahan
  Pangwisik
  30s
 • Q10
  Walang gamit na pangwisik sa pamamalantsa ng damit si Aling Mameng. Ano ang maaari niyang gamiting pambasa upang madaling maalis ang lukot nito?
  hanger
  Basket
  pangwisik
  basang bimpo
  30s
 • Q11
  Tapos ng mamalantsa ang iyong ate at isasabit na niya ito. Aling kagamitan ang dapat niyang gamitin?
  plantsahan
  plantsa
  hanger
  Basket
  30s
 • Q12
  Habang namamalantsa si Tristan, Nakita mong nakalapag sa upuan ang mga kasuotang kanyang paplantsahin. Anong kagamitan ang ibibigay mo kay Tristan na paglalagyan ng kanyang plantsahin?
  basket o ropero
  basang bimpo
  hanger
  Timba
  30s
 • Q13
  Lukot ang bestida ni Edith at gusto niyang maalis ito, ngunit hindi niya alam ang kanyang gagamitin. Anong kasangkapan kaya ang maaaring gamitin ni Edith sa pamamalantsa ng kanyang bestida?
  hanger
  Plantsa
  plantsahan
  basket
  30s
 • Q14
  Namamalantsa ka ng iyong polo ngunit wala kang makitang pangwisik upang maalis ang lukot nito Ano ang maaari mong gamitin na pambasa sa iyong polo?
  basang bimpo
  Hanger
  plantsahan
  basket
  30s
 • Q15
  Pinagdadala kayo ng inyong guro ng kagamitan at kasangkapan sa pamamalantsa. Dadalhin ng iyong mga kagrupo ang plantsahan,pangwisik,hanger,basket na may lamang lukot na damit, at basang bimpo. Ano pa ang maaari mong dalhin?
  hanger
  bimpo
  Plantsa
  damit
  30s

Teachers give this quiz to your class