Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
19 questions
Show answers
 • Q1

  Ang Go Bag ay inihahanda bago ang  anumang kalamidad. Ang mga  sumusunod ay dapat laman ng ating Go Bag maliban sa ___________

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q2

  Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng tamang gawain habang nagaganap ang isang kalamidad.

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q3

  Ang pamilya ni Bea ay matagal ng nakatira sa isang komunidad malapit sa maliit na creek. Isang araw napabalita na may paparating na bagyo at ang lugar nila ang isa sa posibleng daanan nito.Alin kaya sa mga sumusunod ang dapat gawin ng pamilya ni Bea habang di pa dumarating ang bagyo?

  Hintayin ang Rescue Team ng baranggay.

  Pumunta na sa evacuation area.

  Maglinis ng paligid at kumpunihin ang mga gamit na pwede pang pakinabangan.

  Itaas ang mga mahahalagang gamit  sa mataas na bahagi ng bahay.

  30s
 • Q4

  Tukuyin ang epekto ng iba't ibang kalamidad na nagaganap sa ating bansa sa pamamagitan ng pagtapat ng larawan sa bawat kalamidad.

  linking://bagyo|#e4d13ebf-f7ae-4378-90dc-e2f5c3881644/question/6416b4c4e0402f72833b5e8cce351e9553f33761.jpg:lindol|#e4d13ebf-f7ae-4378-90dc-e2f5c3881644/question/083724239f58d385ffee72bf9f92d8e0d5362bba.jpg:pagputok ng bulkan|#e4d13ebf-f7ae-4378-90dc-e2f5c3881644/question/a3264467d218998e5f22ed2ab08c2cf8a674a0f9.jpg

  30s
  AP10-1-N2
 • Q5

  Ang climate change ay bunga lamang ng mga di magagandang gawain ng mga tao tulad ng paggamit ng mga sasakyang nagbubuga ng maruming usok.

  boolean://false

  30s
  AP10-1-N2
 • Q6

  Ipangkat ang mga sumusunod  ayon sa uri ng solid waste

  sorting://Recycled|#e4d13ebf-f7ae-4378-90dc-e2f5c3881644/question/23bc822e805b8f7dfe644ab7ccf8390db5bbc7c2.jpg,#e4d13ebf-f7ae-4378-90dc-e2f5c3881644/question/ef06a022a66d66cedddba4fbccbd07d84df66559.jpg:Toxic or Special Waste|#e4d13ebf-f7ae-4378-90dc-e2f5c3881644/question/2ab0ed873861d77832cbbdca53a83d270e348678.jpg,#e4d13ebf-f7ae-4378-90dc-e2f5c3881644/question/c49cb50a175faa8dc94005cdb7dcaa24f08eab24.jpg

  30s
  AP10-1-N3
 • Q7

  Ang mga hakbang sa pagtukoy, pag-aanalisa, at paglutas sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran na nararanasan sa kanilang pamayanan ay nagsisimula sa mga mamamayan at iba pang sektor ng lipunan ay konsepto ng _____

  jumble://bottom, -, up, approach 

  45s
  AP10-1-N3
 • Q8

  Bakterya na nakukuha sa tubig-baha na nahaluan ng ihi ng daga

  scrambled://leptospirosis

  30s
  AP10-1-N2
 • Q9

  Kaagad tumugon ang  pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng Covid19  sa pamamagitan ng pagbuo ng isang batas, ang R.A no. 11469 upang maging sentralisado ang paglaban sa pandemya dulot ng Covid. Ito'y higit na mas  kilala sa katawagan na;

  Bayanihan to Heal as One

  Heal the World as One

  Pilipinas Let's Heal as One

  Let's Do It

  45s
  AP10-1-N3
 • Q10

  Ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire, dahil dito inaasahan ang madalas na mga pagbagyo dahil malapit ang bansa sa Pacific Ocean.

  Tama

  Mali

  30s
  AP10-1-N2
 • Q11

  videoq:nc4jxzXmubI: 0:59 // Ayon sa MMDA ilang tons ng basura ang nakukuha sa pumping station kada taon?

  22

  30

  42

  32

  30s
  AP10-1-N3
 • Q12

  Ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa pamamahagi ng mga tulong sa mga biktima ng kalamidad, maging sa panahon ng pandemya.(Akronim)

  freetext://DSWD

  30s
  AP10-1-N3
 • Q13

  Ang global warming ay sinasabing epekto ng pagdami ng greenhouse gases sa ating atmospera. Magbigay ng halimbawa ng greenhouse gases.

  freetextm://water vapor: carbon dioxide: methane: nitrous oxide: chlorofluorocarbons

  30s
  AP10-1-N2
 • Q14

   Pagsunod sunurin ang mga sumusunod ayon sa dapat nating gawin bago, habang at pagkatapos ng kalamidad.

  ordering://makinig ng balita|1: humanda sa paglikas|2: suriin ang paligid|3

  30s
  AP10-1-N3
 • Q15

  Itapat ang halimbawa ng mga uri ng mga di nabubulok na basura.

  linking://Recycled|papel: Residual|basag na bote: Toxic o Special|baterya

  30s
  AP10-1-N2

Teachers give this quiz to your class